Η Αιώνια Φλόγα, το Έμβλημα της ΦΑΪΣΟΥ

Αιώνια Φλόγα

Eternal-Flame-for-Front-Page-Final1Το έμβλημα της ΦΑΪΣΟΥ, η «ΑΙΩΝΙΑ ΦΛΟΓΑ» αντιπροσωπεύει τη φωτισμένη εσωτερική συνείδηση που υπάρχει μέσα στον καθένα μας.

Το έμβλημα έχει εννέα στοιχεία. Εφτά μέσα στη φλόγα και δύο μέσα στο κύπελο. Η φλόγα έχει εφτά διαβαθμίσεις χρώματος. Απο αυτές, οι πέντε βαθύτερες αντιπροσωπεύουν το σύμπαν (Γη, Νερό, Φωτιά, Αέρα και Αιθέρα) και αντίστοιχα τις πέντε αισθήσεις του ανθρώπου (όραση, ακοή, οσμή, γεύση και αφή). Η μπλε ενότητα προς το κέντρο της φλόγας αντιπροσωπεύει την κύρια δημιουργία του Θείου, που όπως και ο ουρανός είναι απανταχού παρόν. Tο μπλέ της φλόγας αντιπροσωπεύει την πρώτη δημιουργία από όπου εκπέμπεται θερμότητα. Τέλος, το λευκό στο κέντρο της φλόγας συμβολίζει την πηγή των πάντων – την ολοκληρότητα και το τίποτα.

Το Γκι κύπελο έχει τρία συμμετρικά σημεία που συμβολίζουν την Τριάδα και μέσα στο ίδιο το κύπελο υπάρχει το Γκι ή εξαγνισμένο βούτυρο, ή η διδικασία της κάθαρσης της ψυχής που ο πνευματικός αναζητητής περνά για να βρεί την αγνότητα μέσα του.

Το σχέδιο του Γκι κυπέλου συμβολίζει την ταχύτητα, αναπαριστώντας την επιταχυμένη Άνθιση μέσα από τις προσωπικά προσαρμοσμένες τεχνικές της ΦΑΪΣΟΥ.

Χρησιμοποιούμε τις φυσιολογικές μας αισθήσεις για να αρχίσουμε το εσωτερικό ταξίδι και καταδύοντας βαθιά μέσα μας διαπερνούμε τα χονδροειδή σημεία και φτάνουμε στα λεπτότερα σημεία που υπάρχουν εκεί.

Η διαδικασία εξαγνισμού όπως αναπαρίσταται από την ένταση της καιγόμενης φλόγας από το γκι είναι το μονοπάτι που ακολουθεί η ψυχή στο ταξίδι της προς την αυτο-ολοκλήρωση.

Μέσα από το Διαλογισμό ανοίγουμε τις Καρδιές μας και επιτρέπουμε σε αυτές τις λεπτές ενέργειες να γίνουν οι κατευθυντήριες δυνάμεις στη ζωή μας καθώς ταξιδεύουμε από τα χονδροειδή στη λεπτότητα, από το σκοτάδι στο φως, αναγνωρίζοντας τη Θεϊκότητα που πραγματικά είμαστε!

Διαβάστε Περισσότερο

Περίληψη:

•Η φλόγα αντιπροσωπεύει τη φωτισμένη εσωτερική συνείδηση που υπάρχει μέσα στον καθένα μας.

•Το έμβλημα έχει εννέα στοιχεία, εφτά διαβαθμίσεις μέσα στη φλόγα, το γκι και το κύπελο του γκι.

•Η φλόγα έχει εφτά διαβαθμίσεις χρώματος. Απο αυτές, οι πέντε βαθύτερες αντιπροσωπεύουν το σύμπαν (Γη, Νερό, Φωτιά, Αέρα και Αιθέρα) και αντίστοιχα τις πέντε αισθήσεις του ανθρώπου (όραση, ακοή, οσμή, γεύση και αφή). Η μπλε ενότητα προς το κέντρο της φλόγας αντιπροσωπεύει την κύρια δημιουργία του Θείου, που όπως και ο ουρανός είναι απανταχού παρόν. To μπλέ της φλόγας αντιπροσωπεύει την πρώτη δημιουργία από όπου εκπέμπεται θερμότητα. Τέλος, το λευκό στο κέντρο της φλόγας συμβολίζει την πηγή των πάντων – την ολοκληρότητα και το τίποτα.

•Το Γκι κύπελο έχει τρία συμμετρικά σημεία που συμβολίζουν την Τριάδα.

•Το ίδιο το Γκι συμβολίζει την αγνότητα που κερδίζεται από την κάθαρση της ψυχής μέσα από την Πνευματική Άνθιση.

•Το σχέδιο του Γκι κυπέλου συμβολίζει την ταχύτητα, αναπαριστώντας την επιταχυμένη Άνθηση μέσα από τις προσωπικά προσαρμοσμένες τεχνικές της ΦΑΪΣΟΥ.

Επιλέξετε Μαθήματα

Τα Μαθήματα του Διαλογισμού μας γίνονται τις περισσότερες βδομάδες του χρόνου και μπορεί να υπάρχει κέντρο διδασκαλίας στην περιοχή σου. Δείτε τα μη-κατοίκον και κατοίκον μαθήματα.

Βρείτε το μάθημα

Βάση Πνευματικής Γνώσης

Για την επίσπευση της Πνευματικής Άνθισης συστήνεται ιδιαίτερα η τακτική άσκηση του Διαλογισμού και η καταβολή της συνειδητής προσπάθειας στην καθημερινή ζωή.

Πήγαινε στην βάση γνώσης

Twitter

 • HAPPY INDEPENDENCE DAY, JULY 4TH
  FROM THE FISU COMMUNITY https://t.co/...o1

 • THE TRUTH ABOUT SENILITY
  Senility comes about with age, but you will find many older adults that are not senile at… https://t.co/...Tk

 • HOW TO GUIDE ACTIVITY
  Avatar - Gururaj Ananda Yogi
  Read the article here: https://t.co/...Ke https://t.co/...Be

Follow Us on Twitter

Events

The custom template events-feed can not be found View all Events