Είμαστε οικολογικά ευαισθητοποιημένοι και ανακυκλώνουμε τα πάντα

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Ο Διαλογισμός κάνει το μυαλό πιο πράσινο!

Η Κυβέρνηση βλέπει την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ) ως την (η) συνεισφορά των επιχειρήσεων των αειφόρων αναπτυξιακών στόχων μας. Στην ουσία είναι για το πως η επιχείρηση υπολογίζει τις οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές της επιπτώσεις με τον τρόπο που λειτουργεί – αυξάνοντας τα οφελήματα και μειώνοντας τις απώλειες.

Πιο συγκεκτριμένα, βλέπουμε την ΕΚΕ ως τις πράξεις που μπορούν να κάνουν εθελοντικά οι επιχειρήσεις για επιπλέον συμμόρφωση με τα ελάχιστα νομικά κριτήρια για να απευθυνθούν στα ανταγωνιστικά και κοινωνικά συμφέροντα τους.

Περισσότερες πληροφορίες για το όραμα και τις φιλοδοξίες της Κυβέρνησης για την ΕΚΕ υπάρχουν στην τελευταία της έκθεση.

Μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για την προσέγγιση μας στην αειφόρο ανάπτυξη στο

www.defra.gov.uk/sustainable/government.

Συνεπώς:
•Επαναχρησιμοποιούμε και ανακυκλώνουμε χαρτί
•Ξαναγεμίζουμε το μελάνι
•Ενθαρρύνουμε την κοινή χρήση αυτοκινήτου και την ποδηλασία
•Μοιράζουμε δεξιότητες και πόρους με την τοπική κοινότητα
•Χωρίζουμε τα Πράσινα μας αποβλήτα
•Προσπαθούμε να χρησιμοποιούμε πάντα βιοδιασπαζόμενα προϊόντα
•Ενθαρρύνουμε άλλους να κάνουν το ίδιο

Επιλέξετε Μαθήματα

Τα Μαθήματα του Διαλογισμού μας γίνονται τις περισσότερες βδομάδες του χρόνου και μπορεί να υπάρχει κέντρο διδασκαλίας στην περιοχή σου. Δείτε τα μη-κατοίκον και κατοίκον μαθήματα.

Βρείτε το μάθημα

Βάση Πνευματικής Γνώσης

Για την επίσπευση της Πνευματικής Άνθισης συστήνεται ιδιαίτερα η τακτική άσκηση του Διαλογισμού και η καταβολή της συνειδητής προσπάθειας στην καθημερινή ζωή.

Πήγαινε στην βάση γνώσης

Twitter

 • The Symbolism of Resurrection (Coming back to Life): Rising above your personal problems, challenges, and circumsta… https://t.co/...SD

 • When you...
  Live in awareness and enjoy every moment,
  Love so much you feel your heart may burst,
  Smile until your… https://t.co/...Wq

 • Not found the right meditation course - Apps don´t do it - right!
  Finding the right teacher and meditation course i… https://t.co/...lA

Follow Us on Twitter

Events

The custom template events-feed can not be found View all Events