Είμαστε οικολογικά ευαισθητοποιημένοι και ανακυκλώνουμε τα πάντα

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Ο Διαλογισμός κάνει το μυαλό πιο πράσινο!

Η Κυβέρνηση βλέπει την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ) ως την (η) συνεισφορά των επιχειρήσεων των αειφόρων αναπτυξιακών στόχων μας. Στην ουσία είναι για το πως η επιχείρηση υπολογίζει τις οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές της επιπτώσεις με τον τρόπο που λειτουργεί – αυξάνοντας τα οφελήματα και μειώνοντας τις απώλειες.

Πιο συγκεκτριμένα, βλέπουμε την ΕΚΕ ως τις πράξεις που μπορούν να κάνουν εθελοντικά οι επιχειρήσεις για επιπλέον συμμόρφωση με τα ελάχιστα νομικά κριτήρια για να απευθυνθούν στα ανταγωνιστικά και κοινωνικά συμφέροντα τους.

Περισσότερες πληροφορίες για το όραμα και τις φιλοδοξίες της Κυβέρνησης για την ΕΚΕ υπάρχουν στην τελευταία της έκθεση.

Μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για την προσέγγιση μας στην αειφόρο ανάπτυξη στο

www.defra.gov.uk/sustainable/government.

Συνεπώς:
•Επαναχρησιμοποιούμε και ανακυκλώνουμε χαρτί
•Ξαναγεμίζουμε το μελάνι
•Ενθαρρύνουμε την κοινή χρήση αυτοκινήτου και την ποδηλασία
•Μοιράζουμε δεξιότητες και πόρους με την τοπική κοινότητα
•Χωρίζουμε τα Πράσινα μας αποβλήτα
•Προσπαθούμε να χρησιμοποιούμε πάντα βιοδιασπαζόμενα προϊόντα
•Ενθαρρύνουμε άλλους να κάνουν το ίδιο

Επιλέξετε Μαθήματα

Τα Μαθήματα του Διαλογισμού μας γίνονται τις περισσότερες βδομάδες του χρόνου και μπορεί να υπάρχει κέντρο διδασκαλίας στην περιοχή σου. Δείτε τα μη-κατοίκον και κατοίκον μαθήματα.

Βρείτε το μάθημα

Βάση Πνευματικής Γνώσης

Για την επίσπευση της Πνευματικής Άνθισης συστήνεται ιδιαίτερα η τακτική άσκηση του Διαλογισμού και η καταβολή της συνειδητής προσπάθειας στην καθημερινή ζωή.

Πήγαινε στην βάση γνώσης

Facebook

 • AVOID THE SEPTEMBER PRICE INCREASE
  SIGN UP NOW - 600 SATSANGS TO PLAY ON OR OFFLINE ON ANY DEVICE.
  SIGN UP HERE: https://www.p...21

 • DIARY PLACE HOLDER
  UK AUTUMN TOGATHERING 17-21 OCTOBER 2019

 • ATTEND A FREE MEDITATION INTRODUCTORY TALK
  FOLLOW THE LINK TO BOOK A SUMMER COURSE

  https://www.f...k/

Visit us on Facebook

Twitter

 • DIARY PLACE HOLDER
  UK AUTUMN TOGATHERING 17-21 OCTOBER 2019 https://t.co/...p5

 • THE LAUNCH OF FISU MEDITATION ISRAEL 1-5 NOVEMBER 2019
  MORE DETAILS TO FOLLOW SOON https://t.co/...Xx

 • NEW - ONLINE SATSANGS - ANNUAL SUBSCRIPTION AVAILABLE
  LISTEN ONLINE ON ANY DEVICE & DOWNLOAD FOR OFFLINE
  SUBSCRIBE… https://t.co/...jd

Follow Us on Twitter