Οι πληροφορίες μας συντηρούνται με ακρίβεια και επαγγελματισμό

Περιορισμένη Ευθύνη

Περιορισμένη Ευθύνη

Η ιστοσελίδα της Φάϊσου, Θεμέλιο για Διεθνή Πνευματική Άνθιση παρέχεται μόνο για σκοπούς πληροφόρησης. Ενώ κάνουμε κάθε προσπάθεια να εγγυηθούμε ότι οι πληροφορίες που υπάρχουν στην ιστοσελίδα μας είναι ακριβείς, η ιστοσελίδα είναι διαθέσιμη για να τη βλέπει το κοινό με βάση του ότι δεν δεχόμαστε καμία απολύτως ευθύνη, στο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά που προήρθε από τη χρήση ή να βασίζεται στο περιεχόμενο της.

Επιλέξετε Μαθήματα

Τα Μαθήματα του Διαλογισμού μας γίνονται τις περισσότερες βδομάδες του χρόνου και μπορεί να υπάρχει κέντρο διδασκαλίας στην περιοχή σου. Δείτε τα μη-κατοίκον και κατοίκον μαθήματα.

Βρείτε το μάθημα

Βάση Πνευματικής Γνώσης

Για την επίσπευση της Πνευματικής Άνθισης συστήνεται ιδιαίτερα η τακτική άσκηση του Διαλογισμού και η καταβολή της συνειδητής προσπάθειας στην καθημερινή ζωή.

Πήγαινε στην βάση γνώσης

Facebook

  • Register your interest for our forthcoming Course in Tel Aviv: http://bit.ly...iT

  • Well Done Cyprus

  • SPAIN TOGATHERING UPDATE - TWO TOGATHERINGS
    DOUBLE XPRESS
    XPRESO DOBLE
    27-29 SEP - SEVILLE 4-6 OCT - ALICANTE

Visit us on Facebook

Twitter

Follow Us on Twitter