Οι πληροφορίες μας συντηρούνται με ακρίβεια και επαγγελματισμό

Περιορισμένη Ευθύνη

Περιορισμένη Ευθύνη

Η ιστοσελίδα της Φάϊσου, Θεμέλιο για Διεθνή Πνευματική Άνθιση παρέχεται μόνο για σκοπούς πληροφόρησης. Ενώ κάνουμε κάθε προσπάθεια να εγγυηθούμε ότι οι πληροφορίες που υπάρχουν στην ιστοσελίδα μας είναι ακριβείς, η ιστοσελίδα είναι διαθέσιμη για να τη βλέπει το κοινό με βάση του ότι δεν δεχόμαστε καμία απολύτως ευθύνη, στο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά που προήρθε από τη χρήση ή να βασίζεται στο περιεχόμενο της.

Επιλέξετε Μαθήματα

Τα Μαθήματα του Διαλογισμού μας γίνονται τις περισσότερες βδομάδες του χρόνου και μπορεί να υπάρχει κέντρο διδασκαλίας στην περιοχή σου. Δείτε τα μη-κατοίκον και κατοίκον μαθήματα.

Βρείτε το μάθημα

Βάση Πνευματικής Γνώσης

Για την επίσπευση της Πνευματικής Άνθισης συστήνεται ιδιαίτερα η τακτική άσκηση του Διαλογισμού και η καταβολή της συνειδητής προσπάθειας στην καθημερινή ζωή.

Πήγαινε στην βάση γνώσης

Twitter

 • The Symbolism of Resurrection (Coming back to Life): Rising above your personal problems, challenges, and circumsta… https://t.co/...SD

 • When you...
  Live in awareness and enjoy every moment,
  Love so much you feel your heart may burst,
  Smile until your… https://t.co/...Wq

 • Not found the right meditation course - Apps don´t do it - right!
  Finding the right teacher and meditation course i… https://t.co/...lA

Follow Us on Twitter

Events

The custom template events-feed can not be found View all Events