Οι πληροφορίες μας συντηρούνται με ακρίβεια και επαγγελματισμό

Περιορισμένη Ευθύνη

Περιορισμένη Ευθύνη

Η ιστοσελίδα της Φάϊσου, Θεμέλιο για Διεθνή Πνευματική Άνθιση παρέχεται μόνο για σκοπούς πληροφόρησης. Ενώ κάνουμε κάθε προσπάθεια να εγγυηθούμε ότι οι πληροφορίες που υπάρχουν στην ιστοσελίδα μας είναι ακριβείς, η ιστοσελίδα είναι διαθέσιμη για να τη βλέπει το κοινό με βάση του ότι δεν δεχόμαστε καμία απολύτως ευθύνη, στο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά που προήρθε από τη χρήση ή να βασίζεται στο περιεχόμενο της.

Επιλέξετε Μαθήματα

Τα Μαθήματα του Διαλογισμού μας γίνονται τις περισσότερες βδομάδες του χρόνου και μπορεί να υπάρχει κέντρο διδασκαλίας στην περιοχή σου. Δείτε τα μη-κατοίκον και κατοίκον μαθήματα.

Βρείτε το μάθημα

Βάση Πνευματικής Γνώσης

Για την επίσπευση της Πνευματικής Άνθισης συστήνεται ιδιαίτερα η τακτική άσκηση του Διαλογισμού και η καταβολή της συνειδητής προσπάθειας στην καθημερινή ζωή.

Πήγαινε στην βάση γνώσης

Twitter

  • @BorisJohnson Why not make N.Ireland a neutral trading zone giving them special rights, and of course no border but… https://t.co/...jI

  • DIARY PLACE HOLDER
    UK AUTUMN TOGATHERING 17-21 OCTOBER 2019 https://t.co/...p5

  • THE LAUNCH OF FISU MEDITATION ISRAEL 1-5 NOVEMBER 2019
    MORE DETAILS TO FOLLOW SOON https://t.co/...Xx

Follow Us on Twitter

Events

The custom template events-feed can not be found View all Events