Δήλωση Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Πνευματική Ιδιοκτησία

Πνευματική Ιδιοκτησία

Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας της Φάϊσου, Θεμέλιο για Διεθνή Πνευματική Άνθιση προστατεύεται από πνευματική ιδιοκτησία, εμπορικά σήματα, τράπεζα πληροφοριών και άλλα πνευματικά δικαιώματα ιδιοκτησίας. Μπορείτε να ανακτήσετε και να εκθέσετε το περιεχόμενο της ιστοσελίδας στην οθόνη του ηλεκτρονικού υπολογιστή, να φυλάξετε τέτοιο περιεχόμενο σε ηλεκτρονική μορφή σε δίσκο (αλλά όχι σε οποιοδήποτε δίκτυο ηλεκτρονικών υπολογιστών ή άλλα μηχανήματα αποθήκευσης συνδεδεμένα σε δίκτυο) ή να τυπώσετε ένα αντίγραφο τέτοιου περιεχομένου για δική σας προσωπική χρήση, νοουμένου ότι τα διατηρείτε όλα άθικτα και οποιεσδήποτε σημειώσεις και πνευματικές ιδιοκτησίες. Δεν μπορείτε να αναπαράγετε, αλλάξετε, αντιγράψετε ή διανέμετε ή χρησιμοποιήσετε για εμπορικούς σκοπούς οποιαδήποτε από τα υλικά ή περιεχόμενο της ιστοσελίδας χωρίς γραπτή έγκριση από τη Φάϊσου.

Το Έμβλημα της Αιώνιας Φλόγας της Φάϊσου προστατεύεται από την Ευρωπαϊκή και Διεθνή Άδεια Εμπορικού Σήματος.

Επιλέξετε Μαθήματα

Τα Μαθήματα του Διαλογισμού μας γίνονται τις περισσότερες βδομάδες του χρόνου και μπορεί να υπάρχει κέντρο διδασκαλίας στην περιοχή σου. Δείτε τα μη-κατοίκον και κατοίκον μαθήματα.

Βρείτε το μάθημα

Βάση Πνευματικής Γνώσης

Για την επίσπευση της Πνευματικής Άνθισης συστήνεται ιδιαίτερα η τακτική άσκηση του Διαλογισμού και η καταβολή της συνειδητής προσπάθειας στην καθημερινή ζωή.

Πήγαινε στην βάση γνώσης

Facebook

 • AVOID THE SEPTEMBER PRICE INCREASE
  SIGN UP NOW - 600 SATSANGS TO PLAY ON OR OFFLINE ON ANY DEVICE.
  SIGN UP HERE: https://www.p...21

 • DIARY PLACE HOLDER
  UK AUTUMN TOGATHERING 17-21 OCTOBER 2019

 • ATTEND A FREE MEDITATION INTRODUCTORY TALK
  FOLLOW THE LINK TO BOOK A SUMMER COURSE

  https://www.f...k/

Visit us on Facebook

Twitter

 • DIARY PLACE HOLDER
  UK AUTUMN TOGATHERING 17-21 OCTOBER 2019 https://t.co/...p5

 • THE LAUNCH OF FISU MEDITATION ISRAEL 1-5 NOVEMBER 2019
  MORE DETAILS TO FOLLOW SOON https://t.co/...Xx

 • NEW - ONLINE SATSANGS - ANNUAL SUBSCRIPTION AVAILABLE
  LISTEN ONLINE ON ANY DEVICE & DOWNLOAD FOR OFFLINE
  SUBSCRIBE… https://t.co/...jd

Follow Us on Twitter