Δήλωση Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Πνευματική Ιδιοκτησία

Πνευματική Ιδιοκτησία

Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας της Φάϊσου, Θεμέλιο για Διεθνή Πνευματική Άνθιση προστατεύεται από πνευματική ιδιοκτησία, εμπορικά σήματα, τράπεζα πληροφοριών και άλλα πνευματικά δικαιώματα ιδιοκτησίας. Μπορείτε να ανακτήσετε και να εκθέσετε το περιεχόμενο της ιστοσελίδας στην οθόνη του ηλεκτρονικού υπολογιστή, να φυλάξετε τέτοιο περιεχόμενο σε ηλεκτρονική μορφή σε δίσκο (αλλά όχι σε οποιοδήποτε δίκτυο ηλεκτρονικών υπολογιστών ή άλλα μηχανήματα αποθήκευσης συνδεδεμένα σε δίκτυο) ή να τυπώσετε ένα αντίγραφο τέτοιου περιεχομένου για δική σας προσωπική χρήση, νοουμένου ότι τα διατηρείτε όλα άθικτα και οποιεσδήποτε σημειώσεις και πνευματικές ιδιοκτησίες. Δεν μπορείτε να αναπαράγετε, αλλάξετε, αντιγράψετε ή διανέμετε ή χρησιμοποιήσετε για εμπορικούς σκοπούς οποιαδήποτε από τα υλικά ή περιεχόμενο της ιστοσελίδας χωρίς γραπτή έγκριση από τη Φάϊσου.

Το Έμβλημα της Αιώνιας Φλόγας της Φάϊσου προστατεύεται από την Ευρωπαϊκή και Διεθνή Άδεια Εμπορικού Σήματος.

Επιλέξετε Μαθήματα

Τα Μαθήματα του Διαλογισμού μας γίνονται τις περισσότερες βδομάδες του χρόνου και μπορεί να υπάρχει κέντρο διδασκαλίας στην περιοχή σου. Δείτε τα μη-κατοίκον και κατοίκον μαθήματα.

Βρείτε το μάθημα

Βάση Πνευματικής Γνώσης

Για την επίσπευση της Πνευματικής Άνθισης συστήνεται ιδιαίτερα η τακτική άσκηση του Διαλογισμού και η καταβολή της συνειδητής προσπάθειας στην καθημερινή ζωή.

Πήγαινε στην βάση γνώσης

Twitter

 • HAPPY INDEPENDENCE DAY, JULY 4TH
  FROM THE FISU COMMUNITY https://t.co/...o1

 • THE TRUTH ABOUT SENILITY
  Senility comes about with age, but you will find many older adults that are not senile at… https://t.co/...Tk

 • HOW TO GUIDE ACTIVITY
  Avatar - Gururaj Ananda Yogi
  Read the article here: https://t.co/...Ke https://t.co/...Be

Follow Us on Twitter

Events

The custom template events-feed can not be found View all Events