Andlig utveckling betyder att sinnets inbitna mönster löses upp

Andlig tillväxt

Meditation & Andlig tillväxt

När vi drabbas av hälsoproblem, stress eller vi annars bara är olyckliga, är vår första reaktion att söka botemedel från en yttre källa. Men lösningen ligger i att vi ändrar inriktning, från att hela tiden söka i det yttre till att söka i det inre.

Att öppna sig andligt innebär att avslöja sinnets handlingsmönster. När vi dyker djupt in i oss själva påverkar en framvällande kraft sinnets handlingsmönster. Den skingrar våra bekymmer, onödiga känslotillstånd och bindningar som får oss att förlora vår sanna gudomliga natur ur sikte – det sanna jaget. Med meditation startar resan inåt.

Personliga övningar

FISU (The Foundation for International Spiritual Unfoldment) fungerar på ett unikt sätt där meditation och andliga övningar är anpassade till den enskilda individen och baserar sig på individens unika vibration. Med personligt anpassade övningar når vi djupare nivåer i oss själva och tar på samma gång fram den livsstödande energi som finns där. Teorin att allting finns inom oss stöds av att dessa övningar reflekterar oss i alla avseenden. Därför harmoniserar de med och sätter oss i direkt kontakt med essensen i oss själva – kärnan i vårt inre.

Meditation förbättrar din hälsa

Fördelarna med meditation är obegränsade. Rent fysiskt mår vi bättre tack vare den djupa avslappning som kroppen upplever. Tankeförmågan förbättras när övningarna lugnar sinnet,  tar bort stressen och hjälper oss att bli mer positiva, exakta och alerta – att bli mer fokuserade  personer utan att behöva koncentrera sig. Att lugna ner hela nervsystemet hjälper de kroppsliga funktioner som vanligtvis absorberar stress i våra liv.

Meditation förstärker varseblivning och medvetenhet

Efterhand som du öppnar dig andligt öser du ur en oändlig källa av stödjande energi som helar dig mentalt, fysiskt och emotionellt. I processen att öppna dig får du större inre kraft och din varseblivning och medvetenhet ökar. Det hjälper dig att möta motgångar i livet under det att du blir mer uppmärksam på de möjligheter som finns i dem. Genom fortsatt ansträngning och självhjälp börjar du acceptera dig själv, märka skillnader och ta ansvar för ditt eget liv. Allt som allt förändras ditt liv och du börjar stråla av ett inre ljus som också reflekteras på alla omkring dig. Ditt förhållande till andra människor kommer helt säkert att förbättras när du blir mer öppen och kärleksfull.

Att öppna hjärtat och själv integration

Om övningarna skulle beröra endast sinnet och kroppen, och inte hjärtat och grundläggande delar av oss själva, så skulle vi domineras av egot eller känslor. Genom att gå bortom sinnets begränsningar – genom de personliga övningarna – börjar vi öppna hjärtat vars energi blir den vägledande kraften i livet. Då får vi ett system där utvidgningen av sinnet och kroppen är förenat med att öppna hjärtat. Genom meditation kombinerar vi och harmoniserar alla människans tre aspekter – kropp, sinne och ande och vi leds från fragmentering till integrering.

FISU

FISU är en oavhängig registrerad förening. Vi ordnar skolning på olika orter. Tag kontakt med vårt kontor eller med den lokala läraren som kan ordna en presentation över “Varför meditera och vad handlar meditation om”.

Internationellt ordnar FISU skolning i många länder.

FISU vill sprida och göra Gururaj Ananda Yogis läror kända. Även om han fysiskt inte längre finns ibland oss så fortsätter hans arbete under ledning av Rajesh Ananda.

“Jag försöker inspirera mänskligheten att förstå och nå in i sig själv för att finna den glädje som några av oss har funnit. Detta är uppdraget och målet med livet – där livet inte enbart levs för en själv utan delas med världen. Man får mest av att dela.

Du kan endast dela med dig om du har något – och i delandet sker en expansion.. Hjärtat och sinnet utvidgas till större kunskap och allt omkring oss antar en form som vi aldrig hade kunnat drömma om. Allt blir gudomligt och vackert. I denna skönhet smälter vi in i en annan värld eller dimension. Sedan tar vi kraften och styrkan från denna dimension tillbaka med oss till vardagen”.……………Gururaj Ananda Yogi

Välj en kurs

Våra meditationskurser startar nästan varje vecka året om, och det kan finnas ett center nära dig. Bekanta dig med våra kurser.

Läs mer

Andlig kunskapsbas

För att snabba på den andliga tillväxten rekommenderas varmt att utöva meditation och göra medvetna ansträngningar i det dagliga livet.

Läs mer

Twitter

  • You can become spiritual without ever entering a church, temple, mosque or synagogue and wise without ever reading… https://t.co/...KQ

  • We are missing something so important if we are living God conceptually rather than experientially. Meditation is t… https://t.co/...Bb

  • UK TOGATHERING - SINGLE ROOMS GOING FAST - SECURE YOURS NOW
    WED, 27 - SUN, 31 OCTOBER 2021, BELSTEAD, IPSWICH, UK… https://t.co/...4D

Follow Us on Twitter

Events

The custom template events-feed can not be found View all Events