Din resa för personlig förändring börjar här!

Kurser

Våra kurser tar ungefär 3 månader att slutföra och består av 9 lektioner som räcker ca. 2 timmar. Vi arrangerar kurser i över 60  kurscenter in 11 länder.

Lär dig meditera!

Till först inbjuder vi dig till en kostnadsfri introduktion kring ämnet “varför meditera och vad handlar meditation om”. Efter introduktionen kan du om du så önskar inleda kursen.

Kursen består av 9 lektioner under ca. 3 månader. Under denna period lär du dig de olika teknikerna.. Varje lektion räcker drygt två timmar och hålls under ledningen av läraren individuellt eller i små grupper.

Den första veckan besöker du läraren två gånger och därefeter i medeltal en gång per vecka. Genast efter det första mötet kommer du att öva och meditera hemma för dig själv. Varje ny teknik följs av en eller flera genomgångar för att försäkra att du gör allt korrekt och därefter går vi över till nästa mera avancerade teknik.

De måttfulla kursavgifterna hittar du på denna länk.

Din närmaste lärare hittar du på listan “Centres”.

Ett sammandrag av kursens struktur:

Grundtekniken – vecka 1-4

Den inledande vecka lär du dig grundtekniken, en enkel men djupgående meditationsteknik som förbereder dig mentalt, emotionellt och andligt för de mera avancerade teknikerna. Denna teknik erbjuder djup fysisk avslappning, som ger en föryngrande effekt på kroppen och det centrala nervsystemet. Regelbunden utövning börjar utveckla sinnet och och Härtats kvaliteter som en förberedelse för de följande teknikerna. Självdisciplin är ett annan fördel man uppnår med denna meditation.

Den andra målsättningen med grundtekniken är att ge information och kunskap som hjälper det att förstå betydelsen av de upplevelser du kan ha under meditationen eller utanför den.

Du kan meditera ensam hemma och njuta av all den nytta denna kraftfulla och livsomvandlande kommer att ge dig. Regelbundenhet och engagemang är avgörande för en balanserad och hel tillväxt, och utgör i sig en förberedelse för mera avancerade tekniker som snabbar på den andliga tillväxten.

Tratak, Pranayama & Gurushakti – Universell energi – vecka 5-10

Under denna period går vi igenom tidigare erfarenheter och lär oss en ny teknik som kallas Tratak. Tratak är en kraftfull teknik för att ta fram förmågan att vara koncentrerad utan koncentration. Detta gör sinnet till ett mera effektivt verktyg som hjälper till med fortsatta utvecklingen. Under kursens första del använde vi ett Mantra eller ljud för att komma inåt i oss själva. Nu introducerar vi ett nytt element d.v.s den visuella förmågan för att uppnå detsamma. Denna teknik kompletterar och förstärker Mantran och vice versa. Pranayama är en andningsteknik som tillför vital energi, höjer vår vibrationsnivå och för bort slaggprodukter från kroppen, förbättrar matsmältningen, bryter av tvångsmässiga tankar och vid behov hjälper oss kontrollera humöret och irrationellt beteende. Gurushakti slutligen, avstämmer oss till den universella energin och drar denna till oss då vi inte mediterar. Gurushakti  är den universella andliga kraften som består av Universell energi, Universell intelligens och Universell kärlek. Om du är mycket regelbunden med denna teknik över en längre period kommer du gradvis att finna Gurushakti upplyftande, stärkande, uppbärande och katalyserande för den andliga tillväxten. Effekterna kommer att vara kumulativa; ju längre du utövar desto större blir effekterna.

Personliga tekniker och genomgång – en tid efter grundperioden

Under det nästisista mötet erhåller du dina personliga tekniker. Vid detta tillfälle kommer du att höra ditt personliga Mantra för första gången och erhålla andra tekniker somockså  bygger på din unika personliga vibration för att accelerara din andliga utveckling. Den sista genomgången en vecka senare ger också möjlighet att reda ut eventuella frågor och svårigheter du kan ha. Du kommer också att kunna lyssna till inspelningar som behandlar frågor om meditaion och andlig utveckling. Vi ger också en inbjudan till våra fördjupande kurser som kallas “Togathering”. Dessa kurser är uppbyggda så att de fördjupar meditationsupplevelsen och kunskapen om den bakomliggande filosofin.

Hur du kommer med på en kurs:

Kolla ditt närmaste undervisningsställe och ring numret eller  fyll i vårt formulär för att få ytterligare information.

Vi vill uppriktigt uppmuntra dig att ta kontakt och komma med på en meditionskurs! Vi ser fram emot att träffas snart!

Välj en kurs

Våra meditationskurser startar nästan varje vecka året om, och det kan finnas ett center nära dig. Bekanta dig med våra kurser.

Läs mer

Andlig kunskapsbas

För att snabba på den andliga tillväxten rekommenderas varmt att utöva meditation och göra medvetna ansträngningar i det dagliga livet.

Läs mer

Twitter

  • You can become spiritual without ever entering a church, temple, mosque or synagogue and wise without ever reading… https://t.co/...KQ

  • We are missing something so important if we are living God conceptually rather than experientially. Meditation is t… https://t.co/...Bb

  • UK TOGATHERING - SINGLE ROOMS GOING FAST - SECURE YOURS NOW
    WED, 27 - SUN, 31 OCTOBER 2021, BELSTEAD, IPSWICH, UK… https://t.co/...4D

Follow Us on Twitter

Events

The custom template events-feed can not be found View all Events