Practising meditation can truly transform your life

Meditation

Vad är meditation?

Meditation har existerat i olika former i över 5000 år. I USA väcktes allmänhetens intresse 1959 och i slutet av 1960 talet praktiserade tusentals människor världen över olika former av meditation.

I tidiga experiment upptäckte läkare att ämnesomsättningen sjönk med 16 % efter några minuters meditation. I normala fall sjunker ämnesomsättningen under sömn med 12 % under en period av flere timmar. Det betyder att meditation snabbare ger ett avslappnat tillstånd som är mycket djupare än sömn. Dessa upptäckter blir ännu mer anmärkningsvärda av det faktum att sinnet förblir alert och vaket under den vila som meditationen ger och man förlorar inte medvetenheten som under sömn. Detta tillstånd kallar vi vilande vakenhet.

Vetenskapsmän över hela världen har studerat meditationens effekt. Resultaten av dessa studier har publicerats i dussintals vetenskapliga publikationer och blivit behandlade i hundratals dagstidningar och tidskrifter. Detta har genom åren ökat intresset för meditation.

Dessa vetenskapliga studier ger oss en vision om människor med större klarhet i sinnet, förbättrad hälsa och fria från spänningar, ångest och stress.

Detta bör kopplas ihop med att människan ständigt söker lyckan utanför sig själv trots att lösningen ligger i att vända sig inåt med meditation som redskap.

Många har den uppfattningen att meditation förutsätter koncentration, en diet på brunt ris, speciella yoga ställningar och att man strävar efter att kunna gå på glödande kol och sova på en spikmatta. Det är inte fråga om något av detta. Istället är det ett mycket enkelt och djupt sätt att vända sin uppmärksamhet från det ytliga till sinnets inre djup. Att meditera ger en styrkan och insikten att ändra sitt liv på ett konstruktivt sätt och få en mer holistisk syn på livet.

Meditation är en njutning

En av meditationens mer njutningsfulla sidor är den djupa avslappning som kroppen och det centrala nervsystemet upplever.

Meditation mildrar den spänning och stress som finns i det dagliga livet. På ett enkelt sätt lär den dig att slappna av och det tar endast 20-30 minuter två gånger per dag.

Genom meditation upplever den fysiska kroppen en avslappning som är mycket djupare än vad den djupaste sömn ger. Detta berikar det centrala nervsystemet och förbättrar din hälsa.

Men meditation är mycket mer än bara en form av avslappning. Den når långt in i det medvetna och undermedvetna och börjar lyfta fram finare och finare energier ur Överjagets djupaste lager. Här finns en outsinlig källa av energi, ren energi, som vi lyfter upp till sinnets medvetna nivåer och vi filtrerar denna subtilare energi genom de grövre nivåerna av det undermedvetna.

Nu börjar den riktiga förvandlingen. Även om avslappning kan uppnås med många metoder, de flesta är temporära, så arbetar vårt meditationssystem med människans tre aspekter – kropp, sinne och ande – och detta skapar harmoni mellan dessa tre. Det leder till att vi finner vila i oss själva.

Naturligtvis finns det ändlösa fördelar när alla aspekter i oss arbetar i harmoni med varandra. Detta leder till bättre hälsa, motverkar sjukdom, löser mentala och emotionella problem samt problem med hjärtat.

Till de mentala fördelarna hör också att humörväxlingarna jämnas ut och att sinnet och minnet klarnar. Ständigt återkommande bekymmer förminskas när vi samlar kraft med vars hjälp vi möter utmaningar i vårt dagliga liv.

Att njuta av meditationens fysiska fördelar är bara början. Vi uppnår inte bara ett bättre hälsotillstånd när meditationen lyfter upp starka hälsobefrämjande energier. Vi upplever också otaliga andra fördelar, såväl känslomässiga som psykiska.

Vi har alla stundtals försökt hitta en större inre kraft i våra liv men för de flesta är det svårt. I meditationen drar du spontant kraft ur sinnets djup. Styrka är en av sinnets kvaliteter som finns i de djupare nivåer som vi besöker varje gång vi dyker djupt in i oss själva under meditationen.

Vill du bli mer positiv? Det kan du bli, men inte enbart genom att använda det medvetna eller undermedvetna. Du måste dyka djupare in i dig själv och ösa ur det övermedvetna sinnet, där de finaste energierna finns. Sinnet blir starkare när det filtrerar dessa energier genom de grövre nivåerna i det medvetna och undermedvetna sinnet. Efterhand förändras sinnet till ett mer positivt och kraftfullt verktyg som hjälper oss i varje aspekt av våra liv.

Som en följd av denhär processen känner du dig själv nöjdare, du litar på och respekterar dig själv – egenskaper som många människor saknar.

Det finns också en annan viktig aspekt på att öppna sinnets djup. Sinnets djupare nivåer har kvalitetsmässiga egenskaper som vi bara har hört om eller tillfälligt sett i våra egna liv – intuition eller en inre syn och medvetenhet. Detta är egenskaper hos sinnet som normalt ligger utanför vår räckvidd men när du mediterar träder dessa kvaliteter i förgrunden.

Intuition är en mycket stark egenskap som både hjälper oss i det dagliga livet och ger oss ett helt annat perspektiv på livet. Det är som om vi vore mer vidsynta, medvetna och ha en större förmåga att uppfatta. Ytterligare en egenskap är att vi börjar förstå många områden som finns i våra liv.

Genom dessa processer finner man en större sinnesro. Att leva ett liv i frid innebär att vi är i total harmoni med oss själva och med vår omgivning. Då får världen en helt ny betydelse för oss. Vårt liv känns berikat och vår livsglädje ökar hundrafalt.

Vi kallar denna utveckling för Andlig tillväxt – att öppna sig för ett högre eller sannare jag. Det handlar alltså om annat än avslappning! Det är inte enbart avslappning som vi behöver utan att verkligen komma i kontakt med oss själva.

Vår gudomliga rätt är att vara lyckliga! Alla skrifter och läror säger oss det – men de berättar inte hur! Det är problemet!

Ditt liv kan flöda över av lycka, strömma över av glädje och leda dig till en helt lycksalig existens. Varför inte? Vem sa att du inte kan få detta?

Allt detta nås lätt genom meditation – en systematisk process att dyka in i dig själv för att finna en högre grad av medvetenhet och föra denna medvetenhet in i ditt dagliga liv. För i verkligheten finns den redan där och allt du behöver är nyckeln till den dörren! Meditation är nyckeln och det är hög tid att vi öppnar den med hjälp av en lärare!

Läraren:

Om du vill ta pianolektioner så går du till en pianolärare – sunt förnuft! Om du söker Andlig tillväxt måste du söka dig till en andlig lärare. Det är möjligt att lära sig meditera med hjälp av en bok men det är svårt eftersom boken inte kan svara på dina frågor.

När du ingår i ett samspel, i en interaktion, med en levande människa – en lärare – så blir processen snabbare. Läraren känner stigen och dess fallgropar och kan därför varsamt leda dig så att du inte snubblar och faller. En människa har behov av mänsklig kontakt och följaktligen grundar sig FISUs system på vägledning av en andlig lärare.

Metoden är utvecklad av den andlige mästaren Gururaj Ananda Yogi. Du kan läsa om hans liv på dessa sidor. Efter hans död har organisationen lotsats av Rajesh Ananda och Jasmini Ananda, FISUs andliga lärare i England.

Varje person som kommer för att lära sig vårt system får motta individuellt och personligt anpassad undervisning baserad på personens unika vibrationer. Denhär metoden är unik och är en central faktor för framgången med vårt program. Läs avsnittet i “Om meditation” i “Personliga tekniker” som mer ingående förklarar denna process.

De andliga lärarna tillför större vishet och deras uppgift är att vägleda dig på din stig. De vandrar inte stigen för dig – nej, det måste du själv göra. Men de ger dig verktygen så du klarar av det själv och de är där för att ge dig vägledning, då de själva har gått stigen tidigare.

Deras arbete finns nedskrivet och lagrat i digital form. Det är ett grundmaterial om nybörjaren vill lära sig mer om filosofin bakom undervisningen. Naturligtvis kan du lära dig enbart meditation för dess goda avslappnande egenskaper om du inte vill ha något annat. Det är ok! Men de flesta upptäcker snart att meditation är långt mer än en avslappningsteknik.

Den filosofi eller lärdom som FISU erbjuder förblir som ett stöd för eleven – för ett undrande sinne och för den som söker sanningen. Dessa läror kan bli en del av ditt liv – och med hjälp av dem kan du leva ett bättre liv.

FISU är en oavhängig, icke-sekteristisk, allmännyttig registrerad förening. Till vår grupp hör människor från livetes alla områden och trosinriktningar, också ateister och agnostiker.

Du kan få undervisning i många studiegrupper och kurscentraler på olika orter.

Välj en kurs

Våra meditationskurser startar nästan varje vecka året om, och det kan finnas ett center nära dig. Bekanta dig med våra kurser.

Läs mer

Andlig kunskapsbas

För att snabba på den andliga tillväxten rekommenderas varmt att utöva meditation och göra medvetna ansträngningar i det dagliga livet.

Läs mer

Twitter

  • You can become spiritual without ever entering a church, temple, mosque or synagogue and wise without ever reading… https://t.co/...KQ

  • We are missing something so important if we are living God conceptually rather than experientially. Meditation is t… https://t.co/...Bb

  • UK TOGATHERING - SINGLE ROOMS GOING FAST - SECURE YOURS NOW
    WED, 27 - SUN, 31 OCTOBER 2021, BELSTEAD, IPSWICH, UK… https://t.co/...4D

Follow Us on Twitter

Events

The custom template events-feed can not be found View all Events