Respond versus react

Respond from the Centre

When we react, we are acting from the periphery. But when we respond, we are responding from the centre.

There lies the difference, for the mind is peripheral; it acts from the circumference, while response comes from the centre, and that is where we want to be, in the centre.

For you are the centre of the universe; there is no limitation to you at all.

 

Post a Comment

You must be logged in to post a comment.

Välj en kurs

Våra meditationskurser startar nästan varje vecka året om, och det kan finnas ett center nära dig. Bekanta dig med våra kurser.

Läs mer

Andlig kunskapsbas

För att snabba på den andliga tillväxten rekommenderas varmt att utöva meditation och göra medvetna ansträngningar i det dagliga livet.

Läs mer

Facebook

 • DIARY PLACE HOLDER
  UK AUTUMN TOGATHERING 17-21 OCTOBER 2019

 • ATTEND A FREE MEDITATION INTRODUCTORY TALK
  FOLLOW THE LINK TO BOOK A SUMMER COURSE

  https://www.f...k/

 • THE LAUNCH OF FISU MEDITATION ISRAEL 1-5 NOVEMBER 2019
  MORE DETAILS TO FOLLOW SOON

Visit us on Facebook

Twitter

 • DIARY PLACE HOLDER
  UK AUTUMN TOGATHERING 17-21 OCTOBER 2019 https://t.co/...p5

 • THE LAUNCH OF FISU MEDITATION ISRAEL 1-5 NOVEMBER 2019
  MORE DETAILS TO FOLLOW SOON https://t.co/...Xx

 • NEW - ONLINE SATSANGS - ANNUAL SUBSCRIPTION AVAILABLE
  LISTEN ONLINE ON ANY DEVICE & DOWNLOAD FOR OFFLINE
  SUBSCRIBE… https://t.co/...jd

Follow Us on Twitter