De flesta andliga läror går till en nivå av ljus - vår sträcker sig bortom

Filosofi

För att påskynda den andliga tillväxten rekommenderas starkt såväl regelbunden meditation som en daglig medveten ansträngning. Men den andliga aspiranten bör också söka mer kunskap för att få svar på de frågor som väcks inom en.

Bandade föreläsningar, som vi kallar “Satsangs”, som hållits av Gururaj och Rajesh fungerar som en väldig reservoar av information om många olika ämnen från det praktiska till det filosofiska, från det metafysiska till det mystiska, från det storslagna till det gudomliga. Dessa föredrag fungerar som ett stöd och en språngbräda med vars hjälp den andliga aspiranten kan nå större kunskap och förståelse. Denna kunskap är som gudomlig näring, absorberad och införlivad av aspiranten.

Vi inhämtar kunskap och formar grunden för fortsatt utforskning. När den informationen är till fullo absorberad och införlivad blir den till visdom.

FISUs bibliotek är en guldgruva av information om hundratals olika frågeställningar.

Informationen finns bandad på kassett och CD (på engelska) och kan köpas via FISU Shop. Med hjälp av sökfunktionen kan du söka på olika ämnen (på engelska).

Om du söker på ordet “love” kommer du att se en lista på alla inspelningar som handlar om detta tema.

För att få en uppfattning om innehållet i dessa inspelningar kan du klicka in dig på “Satsang of the Month” som ger dig en skriven version av en av dessa föreläsningar.

Du kan också få stor glädje av Gururajs böcker som också kan köpas i FISU Shop.

Välj en kurs

Våra meditationskurser startar nästan varje vecka året om, och det kan finnas ett center nära dig. Bekanta dig med våra kurser.

Läs mer

Andlig kunskapsbas

För att snabba på den andliga tillväxten rekommenderas varmt att utöva meditation och göra medvetna ansträngningar i det dagliga livet.

Läs mer

Facebook

 • AVOID THE SEPTEMBER PRICE INCREASE
  SIGN UP NOW - 600 SATSANGS TO PLAY ON OR OFFLINE ON ANY DEVICE.
  SIGN UP HERE: https://www.p...21

 • DIARY PLACE HOLDER
  UK AUTUMN TOGATHERING 17-21 OCTOBER 2019

 • ATTEND A FREE MEDITATION INTRODUCTORY TALK
  FOLLOW THE LINK TO BOOK A SUMMER COURSE

  https://www.f...k/

Visit us on Facebook

Twitter

 • DIARY PLACE HOLDER
  UK AUTUMN TOGATHERING 17-21 OCTOBER 2019 https://t.co/...p5

 • THE LAUNCH OF FISU MEDITATION ISRAEL 1-5 NOVEMBER 2019
  MORE DETAILS TO FOLLOW SOON https://t.co/...Xx

 • NEW - ONLINE SATSANGS - ANNUAL SUBSCRIPTION AVAILABLE
  LISTEN ONLINE ON ANY DEVICE & DOWNLOAD FOR OFFLINE
  SUBSCRIBE… https://t.co/...jd

Follow Us on Twitter