Satsang - Henkinen tai filosofinen keskustele tai luento

Satsangit

Rajesh Ananda, Englanti numero 2002/2

Miten voimme erottaa itsevarmuuden ja ylimielisyyden? (How can we distinguish between confidence and arrogance ?)

Kun meillä on edessämme tehtävä, kykymme selviytyä siitä riippuu usein itseluottamuksestamme. Joskus saamme ehkä tehtävän, johon tekniset ansiomme eivät riitä ja siten meiltä ei ainoastaan puutu taidot, mutta luultavasti myös itseluottamusta tehtävän toteuttamiseksi .

Joskus taas egomme paisuu ja itsevarmuudesta tulee ylimielisyyttä. Tunnemme tietävämme asiat paremmin kuin muut tai olemme paremmassa asemassa antamaan neuvoja kuin muut ihmiset läheisyydessämme. Mutta tapahtumat ovat tällöin usein heijastuma enemmänkin turvattomuudesta kuin varmuudesta. Itsevarmuuden kääntyminen ylimielisyydeksi kertoo siis epävarmuudesta sillä jos olemme varmoja jostakin, asiaa ei tarvitse mainostaa. Niinpä itseluottamuksen ”liiallinen lisääntyminen” tarkoittaa itse asiassa epävarmuuden lisääntymistä, sillä todellisessa luottamuksessa on tekijöinä tasapaino ja pysyvyys.

Niinpä havaitsemme, että ihmiskunnalta kokonaisuudessaan puuttuu itseluottamusta ja me kaikki ajattelemme tai haluaisimme uskoa, että olemme parempia kuin todellisuudessa olemmekaan. Tiedämme, että kaikki pitävät itseään paremman näköisinä kuin ovatkaan. Miksi muuten viettäisimme niin paljon aikaa peilaillen ja yrittäen elää odotusten mukaisesti? Ihmisistä 99% ei halua nähdä itseään valokuvissa, TV:ssä tai videolla, sillä silloin he näkevät totuuden eivätkä he pidä siitä. Odotukset ovat suurempia kuin todellisuus.

Usein todellinen itsevarmuus on peräisin siitä, että seisot omilla jaloillasi ja toimit vakaalta pohjalta. Me opimme itseluottamuksen usein epävarmuuden kautta. Saat tehtävän, johon sinulla ei ehkä ole teknisiä taitoja, mutta loppujen lopuksi ketään muutakaan ei ole tekemään tehtävää ja se jää sinun järjestettäväksesi. Mitä silloin siis teet? Sinun täytyy löytää itsestäsi kyky hallita itseluottamusta tehtävän suorittamiseksi. Meditoijina me vetäisimme puoleemme luovuuden energiaa. Vaikkemme tietäisi kuinka tehdä jotakin, löytäisimme ratkaisun, ehkemme täydellistä, mutta tarpeeksi hyvän kuitenkin. Eli usein kun kohtaamme tällaisia kokemuksia, ne testaavat itseluottamustamme. Itseluottamuksella tarkoitetaan, että luotat sisäisiin voimavaroihisi, kykyihisi oppia kokemuksista.

Lue lisää

Edetessämme henkisellä polulla saavutamme itseluottamusta kokemuksista jokapäiväisessä elämässämme kääntämällä henkiset opetukset käytännön tasolle. Itseluottamustamme testataan ja meditoijina meillä on kyky ottaa käyttöömme sisäisiä voimavaroja, joihin kuuluu intuitio, hiljaisuus, rauha ja luovuus tehtävän suorittamiseksi. Näiden kokemusten läpikäynti rakentaa itseluottamustamme. Kun kohtaat vastaavan haasteen edempänä polullasi, vastaat haasteeseen ja löydät loogisen ratkaisun. Meillä on siis valtavat voimavarat sisällämme. Usein emme löydä ratkaisua ongelmaan ajattelemalla, mutta kun irrottaudumme ongelmasta vähäksi aikaa, löydämme ratkaisun spontaanisti palatessamme taas ongelman ääreen. Spontaanisuudessa on aina intuitiota mukana, sillä kun siirrymme syrjään normaalista ajatusten myllerryksestä, voimme antaa intuitiivisten kykyjemme virrata. Kaikki valmistelu on kuitenkin perusteltua, sillä kaikki kokoukset, suunnitelmien tutkiminen ja ajatusprosessit ovat välttämättömiä, jotta saavuttaisimme pisteen, jossa ratkaisu löytyy.

Jos palataan otsikon kysymykseen, huomataan, että kun ihmisistä tulee ylen itsevarmoja, he tulevat ylimielisiksi. Heillä on ollut pitkä sarja menestystä takanaan ja he tuntevat, että kaikki on heidän omaa ansioitaan ja ettei ole muita voimia heidän menestyksensä takana, vaikka tiedämme, että on muitakin tekijöitä, jotka tuovat menestystä. Ego paisuu ja ihminen tulee ylimieliseksi nostaen itsensä jalustalle. Mutta itsekkyyden takana on epävarmuus, pelko siitä, kuinka korkealta voi pudota. Itsensä voi nostaa sellaisiin korkeuksiin, että maa on todella kaukana. Niinpä ylimielisyyden takana on turvattomuutta, ei varmuutta. Jos olisit täysin varma menestyksestäsi, sinun ei tarvitsisi analysoida tai järkeillä - menestys vain olisi. Tämä ei tarkoita, etteikö saavutuksista pitäisi iloita, mutta kuten opetamme, kaikki asiat täytyy pitää tasapainossa. Itseluottamus on veriveli henkilökohtaisen turvallisuuden tunteen kanssa. Mitä turvallisemmaksi tunnet olosi sisimmässäsi, sitä itsevarmempi olet.

Opimme itseluottamusta vain, kun jatkuvasti joudumme tilanteisiin, jotka vaativat luovuuttamme, sitkeyttämme, toisin sanoen tilanteisiin, jotka ovat sen tason yläpuolella, jossa nyt olemme. Evoluutio työntää meitä eteenpäin ja siksi se tuo mukanaan aina uusia kokemuksia itsestäsi ja vuorovaikutustaidoistasi ihmisten ja yleisemmin maailmankaikkeuden kanssa. Emme halua päätyä liian omahyväisiksi, sillä putoamismatka maahan on pitkä. Pidetään siis jalat maassa. Henkinen polku on hyvä. Jos olet säännöllinen meditoija, et ikinä herpaannu itsekylläisyyden tunteisiin, sillä ollessasi sopusoinnussa maailmankaikkeuden voimien kanssa, nämä evoluution voimat vievät sinua aina eteenpäin.

Mitä enemmän itseluottamusta meillä on, sitä enemmän voimme saavuttaa elämässä. Aina on kuitenkin aikoja, jolloin täytyy, henkilökohtaisessa tai työelämässä, hypätä tuntemattomaan, jolloin et tiedä, mitkä ovat toimiesi seuraukset. Mutta edellyttäen, että olet katsonut kaikki skenaariot ja läpikäynyt vaihtoehdot, hyppää. Jos hyppäät pimeään ja olet arvioinut riskit, lopputulos on aina eduksesi ja jos se merkitsee, että häviät vaikka rahaa saadaksesi syvällisen opetuksen, hyvä. Muista tämä asenne. Hyppy tuo yleensä mukanaan menestystä ja jos ei, niin se tuo mukanaan pätevän oppitunnin, joka antaa enemmän voimaa liikkua eteenpäin toiseen suuntaan.

Muista, että itseluottamus on tila itsessämme, jonka saavutamme henkisen kehityksen kautta, kohtaamalla erilaisia uusia tilanteita, joissa toimimme parhaan kykymme mukaan

Valitse kurssi

Meditaatiokursseja järjestetään ympäri vuoden ja lähelläsi saattaa olla opetuskeskus. Katso kurssejamme

Lue lisää

Henkinen tietämyskanta

Säännöllistä meditointia ja tietoista vaivannäköä päivittäisessä elämässä suositellaan nopeuttamaan henkistä avautumista.

Lue lisää

Facebook

 • MAJOR UPGRADE FOR AUDIO SATSANG COMING INCLUDING APP

 • NOURISH, NURTURE, NURSE
  Learn to care for yourself responsibly.

  Sometimes we neglect and punish ourselves as we do not like who we are and create a sense of unworthiness. We have to learn to love ourselves as in reality, our capacity to love others is partly dependent on our love for ourselves.

  This sounds a contradiction as many would say it is easier to love others and I should love others more than myself, or my focus should be on others. It can be, but everything starts with us.

  As acceptance is the first step to accepting and loving ourselves, we dilute the ability to express more profound levels of love if we are dominated by our insecurities and self-dislike. Even minor insecurities dimish our ability to love profoundly as they act as a barrier.

  A little self-love is not indulgent but should not be ego based, meaning there is no comparison with others or another standard but our own. Acceptance and self-love are a catalyst to a deeper form of love that we can express. When the ego is in balance, blame does not deflate you, and neither praise elate you.

  Meditation clears away the debris in our soul, strengthening us and helping us resolve our insecurities as we draw from that spiritual force within, and when we have access to those subtler levels, everything changes in our life. That spiritual energy from within cleans and corrects as part of this process of unfoldment or opening of the heart and what’s discovered is more than an emotional state or romantic love, it is a profound, powerful, all-encompassing spiritual love.

  The final path of the path is to become love. Tat Tvam Asi – I am that I am!
  Apart from opening your heart so you can express love with ease, Meditation can help you:

  NOURISH YOURSELF WITH GOOD, POSITIVE THOUGHTS
  NURTURE YOURSELF AND GROW
  NURSE YOURSELF BACK TO BALANCE PHYSICALLY AND MENTALLY

  Visit my blog at www.themed...og

  #nourishyourself #nurtureyourself #nurseyourself #fisumeditation #themeditationguru #meditation #selfneglect #ego #selflove #innerstrength #spiritualunfoldment #spirituallove #romanticlove

 • Guruji's 60th Birthday Celebration Satsang - Tonight at 8 PM (Arrival from 7.30 PM)

Visit us on Facebook

Twitter

 • @podbeancom Webchat does not work and just says refresh - and then something went wrong. I´ve tried on several win… https://t.co/...TR

 • NOURISH, NURTURE, NURSE YOURSELF
  Learn to care for yourself responsibly.
  Read Blog here: https://t.co/...i3 https://t.co/...pU

 • Awareness is perception beyond our five physical senses and an expression of our consciousness. Unfolding awareness… https://t.co/...C5

Follow Us on Twitter