Vähennä negatiivista stressiä - lisää ja hallitse positiivista stressiä toimimaan eduksesi

Stressin Hallinta

STRESSIN VOITTAMINEN -STRESSI - MITÄ SE ON?

Stressi koetaan yksilöllisesti. Tietyssä tilanteessa toimiminen on toiselle ihmiselle stressaavaa ja toiselle nautintoa. Se kertoo meille, että stressi riippuu henkilön tietoisuudesta. Niin muodoin se on ohimenevää eli väliaikaista ja poistettavissa olevaa.

Kaksi ihmistä voi nähdä saman liikenneonnettomuuden, mutta kun luet heidän raporttejaan, löydät eroja niiden sisällössä ja mielipiteissä.

Toisin sanoen meidän stressitasomme riippuu ulkoisista vaikutteista, jotka laukaisevat meissä jännitteitä.

Mielellä on eri toimintatasoja; mielen pinta tai tietoinen mieli toimii kuin informaation vaihtaja.

Se seuloo kaikki aistien kautta tulevan informaation yhdessä sen kanssa, joka on jo säilötty alitajuiseen mieleen. Se puolestaan on "tuomari" ja se käsittelee kaikkea informaatiota oman päätöksensä mukaan.

Jos tietoisen mielen alitajuiseen mieleen syöttämä informaatio on hyväksyttävää, se yksinkertaisesti säilöö sen tulevaa käyttöä varten. Informaatiosta riippuen säilö on lyhyt- tai pitkäaikainen muisti.

Jos saatu informaatio on säilötyn informaation vastaista, epätasapainossa sen kanssa tai alkuperäisestä mallista poikkeavaa, se yrittää hylätä informaation. Näin tehdessään se lähettää energiavärähtelyjä henkisen järjestelmän kautta ja palauttaa informaation tietoiseen mieleen. Tietoisen mielen täytyy ratkaista tämä informaatio tai häiriintyä. Koska tällaisen tiedon varastoimiseen on vain vähän tilaa, se muuttuu energiaksi ruumiiseen, joka häiriintyy tapahtumasta. Me tunnemme tämän sitten jännittyneisyytenä!

Tämä prosessi tuntuu fyysisessä ruumiissa, joka on mielen karkeampi muoto ja nämä kaksi ovat täydellisesti yhteydessä. Näin me saamme päänsärkyä, niskan jomotusta, hartiasärkyä ja jäykkyyttä, kun fyysinen ruumis jännittyy.

Nyt alkavat vaikeudet. Kun mielestä puuttuu vakaus ja voima, sille syötetty informaatio aiheuttaa jatkuvasti jännitystä tietoisessa mielessä ja tämä vaikuttaa osaltaan fyysiseen ruumiiseen.

Meditaatiolla ja sillä saavutetulla rentoutumisella tietoinen mieli voi tyhjentää itsensä pinnallista jännityksistä ja koko alue aina mielen alitajuiselle alueelle asti rauhoittuu. Ruumiissa ollut fyysinen jännitys hälvenee ja koko hermojärjestelmä puhdistuu väliaikaisesti. Tämän vuoksi meditaatio on niin äärimmäisen rentouttavaa.

Kun meditoimme kahdesti päivässä alamme hylätä suuren osan jännityksistä, joita imemme päivän aikana. Kun sitten sukellamme syvemmälle ja syvemmälle itseemme alamme nostaa puhdasta elämän energiaa, joka asuu syvällä itsessämme. Alamme kohottaa tätä alitajuiseen mieleen, johon kaikki meidän käyttäytymismallimme on säilötty.

Lue lisää

Kun nämä korkeammat voimat alkavat työskennellä ehdollistetulla ja opitulla alueella, ne ylevöittävät ja jalostavat näitä ajatuksia ja malleja. On sanottu, ettei sellainen asia, jolla alempi esiintymistiheys tai värähtelytaajuus voi tulla toimeen ympäristössä, jossa on korkeampi esiintymistiheys ja siksi sen täytyy hälvetä. Tämä tieteellinen periaate on avainkysymys henkisessä avautumisessa. Siinä korkeampi, hienompi henkinen energia, jota me kohotamme esiin mielestämme valuu alitajuiseen mieleen. Koska sillä on alempi värähtelytaso, täytyy sen vähitellen hävitä. Nämä asiat voivat olla menneisyyden muistoja, pelkoja, epävarmuustekijöitä ja käyttäytymismalleja, joita olemme kantaneet mukanamme, painaneet mieleemme, varastoineet vaikutteiden varastoon, joka muodostaa alitajunnaksi kutsutun mielen.

Henkinen avautuminen onkin paljon enemmän kuin vain tietoisen mielen ja fyysisen ruumiin rauhoittamista, sillä se käsittelee ongelmien syitä.

Avautumisprosessi alkaa joka kerta, kun meditoit ja niin kantamasi vastoinkäymiset ratkeavat vähitellen. Meditoinnissa elät ne uudelleen tavalla, joka mahdollistaa niistä vapautumisen iäksi.

Siten meidän stressitasomme alenee jatkuvasti ajan myötä. Muutosprosessia nopeuttaa ihmisen halu edistyä elämäänsä tulleiden muutosten mukana.

Rentoutuksen ohella opimme sisäisen puhdistusprosessin avulla paljon enemmän omasta itsestämme. Tämä polku vie itsensä toteuttamiseen ja kun kaikki sisällämme olevat käyttäytymismallit on ratkaistu, olet kuin huilu, jonka lävitse jumaluus soittaa melodiaa ilman esteitä. Silloin sinun sisäinen valosi voi todella sädehtiä!

Huomaat miten tärkeää on meditoida, sillä se johtaa rentoutumiseen, itsesi löytämiseen, ongelmien ratkaisuun ja todellisen jumalaisen luonteen tajuamiseen.

Henkisen avautumisen prosessi ei voi toteutua ennen kuin sinulla on oikeat apuvälineet, jotka vievät sinut mielen vehkeilyjen taakse, ydin minäsi syvimpiin sopukoihin. Monet tekniikat perustuvat vain rentoutukseen ja siksi ne tarjoavat vain väliaikaista helpotusta. Henkinen avautuminen tarjoaa polun, jolla opit tuntemaan itsesi käyttäessäsi meditaatiota työkaluna.

Valitse kurssi

Meditaatiokursseja järjestetään ympäri vuoden ja lähelläsi saattaa olla opetuskeskus. Katso kurssejamme

Lue lisää

Henkinen tietämyskanta

Säännöllistä meditointia ja tietoista vaivannäköä päivittäisessä elämässä suositellaan nopeuttamaan henkistä avautumista.

Lue lisää

Facebook

 • MAJOR UPGRADE FOR AUDIO SATSANG COMING INCLUDING APP

 • NOURISH, NURTURE, NURSE
  Learn to care for yourself responsibly.

  Sometimes we neglect and punish ourselves as we do not like who we are and create a sense of unworthiness. We have to learn to love ourselves as in reality, our capacity to love others is partly dependent on our love for ourselves.

  This sounds a contradiction as many would say it is easier to love others and I should love others more than myself, or my focus should be on others. It can be, but everything starts with us.

  As acceptance is the first step to accepting and loving ourselves, we dilute the ability to express more profound levels of love if we are dominated by our insecurities and self-dislike. Even minor insecurities dimish our ability to love profoundly as they act as a barrier.

  A little self-love is not indulgent but should not be ego based, meaning there is no comparison with others or another standard but our own. Acceptance and self-love are a catalyst to a deeper form of love that we can express. When the ego is in balance, blame does not deflate you, and neither praise elate you.

  Meditation clears away the debris in our soul, strengthening us and helping us resolve our insecurities as we draw from that spiritual force within, and when we have access to those subtler levels, everything changes in our life. That spiritual energy from within cleans and corrects as part of this process of unfoldment or opening of the heart and what’s discovered is more than an emotional state or romantic love, it is a profound, powerful, all-encompassing spiritual love.

  The final path of the path is to become love. Tat Tvam Asi – I am that I am!
  Apart from opening your heart so you can express love with ease, Meditation can help you:

  NOURISH YOURSELF WITH GOOD, POSITIVE THOUGHTS
  NURTURE YOURSELF AND GROW
  NURSE YOURSELF BACK TO BALANCE PHYSICALLY AND MENTALLY

  Visit my blog at www.themed...og

  #nourishyourself #nurtureyourself #nurseyourself #fisumeditation #themeditationguru #meditation #selfneglect #ego #selflove #innerstrength #spiritualunfoldment #spirituallove #romanticlove

 • Guruji's 60th Birthday Celebration Satsang - Tonight at 8 PM (Arrival from 7.30 PM)

Visit us on Facebook

Twitter

 • @podbeancom Webchat does not work and just says refresh - and then something went wrong. I´ve tried on several win… https://t.co/...TR

 • NOURISH, NURTURE, NURSE YOURSELF
  Learn to care for yourself responsibly.
  Read Blog here: https://t.co/...i3 https://t.co/...pU

 • Awareness is perception beyond our five physical senses and an expression of our consciousness. Unfolding awareness… https://t.co/...C5

Follow Us on Twitter