Meditointi voi todella transformoida elämäsi

Mitä Meditaatio on

Meditaatio on ollut tunnettu maailmassa yli 5000 vuoden ajan monissa eri muodoissaan. Yhdysvalloissa kiinnostus sitä kohtaan heräsi vuonna 1959 ja 1960 -luvun lopulla tuhannet ihmiset kaikkialla maailmassa harjoittivat meditaation eri muotoja.

Lääkärit löysivät jo varhain kokeellisesti tuloksen, jonka mukaan meditaatiota harjoittavan henkilön aineenvaihdunnan määrä laskee 16 % muutamassa minuutissa. Sen sijaan nukkuessa vastaava alenema on vain 12% usean tunnin aikana. Tämä merkitsee, että meditaatio tarjoaa nopeasti unta paljon syvemmän lepotilan.

Näiden löydösten merkitystä korostaa vielä se, että meditaation tarjoaman levon aikana mieli säilyy valppaana ja tietoisena eikä ihminen menetä tajuntaansa samalla tavalla kuin nukkuessa. Tätä meditaatiossa saavutettavaa tilaa kutsutaan nyt rauhalliseksi valppaudeksi.

Tiedemiehet kaikkialta maailmasta ovat tutkineet meditaation vaikutuksia. Tutkimusten tuloksia on julkaistu kymmenissä tieteellisissä aikakauskirjoissa, sanoma- ja aikakauslehdissä. Tämän tuloksena mielenkiinto meditaatiota kohtaan on lisääntynyt vuosien kuluessa. Nämä tieteelliset tutkimukset paljastavat meille, että meditaatiolla ihmisen mieli kirkastuu, terveys paranee ja hän vapautuu jännityksestä, levottomuudesta ja stressistä.

Ihminen etsii jatkuvasti onnellisuutta itsensä ulkopuolelta vaikka ratkaisu on huomion kääntäminen sisäänpäin käyttämällä meditaatiota apuvälineenä.

Ihmisillä on käsitys, että meditaatio edellyttää keskittymistä, tummaa riisiä sisältävää ruokavaliota, erityisiä jooga-asentoja, ja että tavoitteena on palavilla hiilillä kävely ja naulasängyllä nukkuminen. Mistään näistä ei ole kyse. Sen sijaan kyseessä on hyvin yksinkertainen ja syvällinen huomion kääntäminen pintapuolisuudesta mielen sisempiin syvyyksiin.

Sillä kykenee antamaan ihmiselle voiman ja oivalluksen muuttaa elämäänsä rakentavalla tavalla ja saavuttaa siihen kokonaisvaltaisempi näkemys.

Meditaatio on nautinto!
Eräs meditaation nautinnollisimmista puolista on syvä rentoutuminen, jonka ihminen tuntee ruumiissa ja keskushermostossa.

Lue lisää

Meditaatio lievittää pois jokapäiväisen elämän stressin ja paineet. Helpolla ja vaivattomalla tavalla se opettaa sinua rentoutumaan ja tähän kuluu vain 20-30 minuuttia kahdesti päivässä.

Meditaatiolla fyysinen ruumis saavuttaa rentoutumisen, joka on paljon syvempi kuin unen tuoma syvinkin lepo. Tämä rikastuttaa syvällisesti keskushermostoa, joka puolestaan parantaa terveyttäsi.

Meditaatio onkin paljon enemmän kuin vain rentoutumismuoto. Se ulottuu paljon syvemmälle tietoisen ja alitajuisen mielen tuolle puolen ja alkaa nostaa korkeamman tietoisuuden, Yliminän syvimmissä kerroksissa sijaitsevaa kauniimpaa ja terveempää energiaa. Siellä on ehtymätön energialähde, puhdas energia jonka me nostamme mielen tietoisiin kerroksiin ja suodatamme tätä hienonhienoa energiaa alitajuisen tietoisuuden tasoille.

Nyt alkaa todellinen muutos. Vaikka rentoutumisen voi saavuttaa useilla eri keinoilla, ovat useimmat niistä ovat väliaikaisia. Meditaatiomenetelmämme työstää ihminen kolmea puolta -ruumista, mieltä ja henkeä sekä luo harmonian näiden tasojen välille. Siksi se johtaa ihmisen eheytymiseen.

Saavutamme luonnollisesti monia etuja, kun kaikki kykymme työskentelevät sopusoinnussa keskenään. Tämä parantaa terveyttä, ehkäisee sairauksia ja helpottaa henkiseen elämään, tunne-elämään sekä sydämeen liittyviä ongelmia.

Henkisiin etuihin kuuluu mielialavaihteluiden tasoittuminen, mielen ja muistin selkiytyminen. Jatkuvat huolet lieventyvät pois kun keräämme voimaa, jonka avulla kohtaamme jokapäiväisen elämän haasteita.

Meditaation fyysisistä eduista nauttiminen on vasta alkua. Luonnollisesti nautimme parantuneesta terveydestä, kun meditaatio nostaa meihin voimakasta tervehdyttävää energiaa. Sen lisäksi sillä on lukematon määrä muita tunne-elämään ja psyykkiseen elämään vaikuttavia etuja.

Olemme kaikki yrittäneet välillä löytää suurempaa sisäistä voimaa elämäämme, mutta yleiseensä tämä on useimmille vaikeaa. Meditaatiossa sinä vedät voimaa spontaanisti mielen syvyyksistä. Voima on mielen laatua, joka löytyy syvemmiltä tasoilta, joilla me vierailemme joka kerta sukeltaessamme itsemme meditaatiossa.

Haluatko olla myönteisempi? Voit olla, mutta vain käyttämällä muutakin kuin tietoista ja alitajuista mieltäsi. Sinun on sukellettava syvemmälle ja ammennettava korkeammasta tietoisuudesta, Yliminästä, jossa hienompi energia sijaitsee. Kun mieli vahvistuu suodattaessaan tämän herkkyyden karkeammalle tasolle ts. alitajuiselle ja tietoiselle mielen tasolle, se muuttuu yhä myönteisemmäksi ja voimakkaammaksi apuvälineeksi ja auttaa meitä kaikissa elämämme käänteissä.

Tämän prosessin seurauksena tunnet itsesi tyytyväisemmäksi, luotat itseesi ja kunnioitat itseäsi eli saat ominaisuuksia, jotka puuttuvat monien ihmisten elämästä.

Avautumisella mielen syvyyteen on toinenkin hyvin tärkeä päämäärä. Mielen syvemmillä kerroksilla on laadullisia ominaisuuksia, joista me olemme vain kuulleet tai todistaneet sattumanvaraisesti omassa elämässämme: intuitio eli sisäinen näkemys ja tietoisuus. Nämä mielen ominaisuuksia ovat normaalisti sen ulkopuolella, jonka voimme saavuttaa. Mutta kun meditoit säännöllisesti, nämä ominaisuudet nousevat pintaan.

Intuitio on hyvin voimakas ominaisuus, joka sekä auttaa meitä jokapäiväisissä toimissamme että mahdollistaa meille täysin toisenlaisen näkökulman elämään. On kuin olisimme avarakatseisempia, tietoisempia ja kykenisimme havainnoimaan paremmin. Vieläkin pidemmälle menevä etu on se, että alamme ymmärtää monilla elämänalueillamme avautuvat mahdollisuudet.

Tämän prosessin kuluessa ihminen löytää suuremman mielenrauhan. Rauhassa eläminen merkitsee sitä, että olemme täydellisessä sopusoinnussa itsemme ja ympäristömme kanssa. Silloin maailman merkitys meille muuttuu. Elämämme tuntuu rikkaammalta ja nautimme siitä satakertaisesti.

Kutsumme tätä kehitystä henkiseksi avautumiseksi -korkeamman tai todemman minän avautumiseksi. On siis kyseessä muukin kuin rentoutuminen! Rentoutumisen lisäksi me siis tarvitsemme myös todellista kosketusta itseemme.

Meidän jumalallinen oikeutemme on olla onnellinen! Kaikki meidän tekstimme ja opetuksemme kertovat meille tämän - mutta ne eivät kerro miten! Tämä on ongelma!

Elämäsi voi olla tupaten täynnä onnellisuutta, tulvillaan iloa, joka johtaa sinut täydellisen autuaaseen olemassaoloon. Miksi ei? Kuka voi väittää, ettet voisi saada sitä.

Tämä kaikki on saavutettavissa helposti meditaatiolla -järjestelmällisellä itseesi sukeltamisella jonka kuluessa löydät korkeamman tietoisuuden ja tuot tämän tietoisuuden jokapäiväiseen elämääsi. Todellisuudessa se on jo olemassa ja tarvitset vain avaimen oveen. Meditaatio on avain ja on aika vääntää sitä opettajan johdolla.

Opettaja
Terve järki sanoo, että menet pianonsoiton opettajan luo, jos haluat pianotunteja. Jos siis etsit henkistä avautumista, sinun on mentävä henkisen opettajan luo.

Myös kirjoista on mahdollista oppia meditaatiota, mutta niiden ongelmana on, etteivät ne osaa vastata sinun kysymyksiisi.

Kun olet vuorovaikutuksessa elävän ihmisen -opettajan kanssa, edistymisesi on paljon nopeampaa. Opettaja tietää polun ja sen ansat ja hän voi opastaa sinua lempeästi niin ettet kompuroi ja kaadu. Ihminen tarvitsee kosketusta toisiin ihmisiin ja niinpä FISU on perustanut kaikkialla opetuksensa hengellisen opettajan opastukseen.

Tämän opetuksen jätti meille perinnöksi Hengellinen Mestari Gururaj Ananda Yogi. Voit lukea hänen elämäntarinansa tältä internetsivustolta. Sen jälkeen, kun hän jätti fyysisen olomuotonsa, järjestöä ovat johtaneet Britanniassa asuvat FISU:n henkiset opettajat Rajesh Ananda ja Jasmini Ananda.

Jokainen menetelmämme mukaan opintonsa aloittava saa yksilöllisesti ja henkilökohtaisesti mukautettua opetusta, joka perustuu hänen ainutlaatuiseen värähtelyynsä. Tämä metodi on ainutlaatuinen ja meidän ohjelmamme menestyksen avaintekijä. Lue lisäksi osa "Meditaatiosta" sivulla "Henkilökohtaiset harjoitukset", joka selittää tätä prosessia syvällisemmin.

Henkiset opettajat tuovat suurempaa viisautta ja heidän tarkoituksensa on opastaa sinua polullasi. He eivät askella polkua sinun puolestasi - ei - se sinun on tehtävä itse, mutta he antavat sinulle työkalut, jotta voit tehdä sen itse ja he antavat neuvoja, koska heillä on ensikäden tieto polusta.

Heidän opetuksensa on nauhoitettu ja kirjoitettu. Tämä on perusaineisto, jos kokelas haluaa oppia enemmän opetuksen takana olevasta filosofiasta. Tietysti voit opiskella meditaatiota vain puhtaasti sen rentouttavien hyvien ominaisuuksien vuoksi. Sekin on hieno juttu! Joka tapauksessa useimmat ihmiset huomaavat pian, että meditaatio on paljon muutakin kuin vain rentoutustekniikka!

FISU:n tarjoama filosofia tai opetus pysyy oppilaan tiedonhaluisen mielen ja totuudenetsijän tukena. Nämä opetukset voivat tulla osaksi elämääsi - ja niiden avulla voit elää paremmin.

FISU on riippumaton, lahkoihin lukeutumaton, rekisteröity yhdistys leishyödynen yhteisö. Joukkoomme kuuluu ihmisiä kaikilta elämänaloilta ja uskonnoista; sekä ateisteja että agnostikkoja.

Saat opetustamme monissa opintoryhmissä ja kurssikeskuksissa usealla paikakunnalla.

Valitse kurssi

Meditaatiokursseja järjestetään ympäri vuoden ja lähelläsi saattaa olla opetuskeskus. Katso kurssejamme

Lue lisää

Henkinen tietämyskanta

Säännöllistä meditointia ja tietoista vaivannäköä päivittäisessä elämässä suositellaan nopeuttamaan henkistä avautumista.

Lue lisää

Twitter

 • Share what little you may have with others or more if you live in abundance. Regardless of how you arrived at abund… https://t.co/...GS

 • ONLINE SATSANGS RETURN IN
  NOVEMBER AFTER THE TOGATHERING
  WINTER SCHEDULE TO FOLLOW https://t.co/...zg

 • HOW TO MANAGE EXPECTATIONS
  LIVING WITH EXPECTATIONS
  EXPECT AN EXCELLENT ARTICLE ON THIS BY READING MORE HERE:… https://t.co/...ZX

Follow Us on Twitter

Events

The custom template events-feed can not be found View all Events