Meditointi voi todella transformoida elämäsi

Mitä Meditaatio on

Meditaatio on ollut tunnettu maailmassa yli 5000 vuoden ajan monissa eri muodoissaan. Yhdysvalloissa kiinnostus sitä kohtaan heräsi vuonna 1959 ja 1960 -luvun lopulla tuhannet ihmiset kaikkialla maailmassa harjoittivat meditaation eri muotoja.

Lääkärit löysivät jo varhain kokeellisesti tuloksen, jonka mukaan meditaatiota harjoittavan henkilön aineenvaihdunnan määrä laskee 16 % muutamassa minuutissa. Sen sijaan nukkuessa vastaava alenema on vain 12% usean tunnin aikana. Tämä merkitsee, että meditaatio tarjoaa nopeasti unta paljon syvemmän lepotilan.

Näiden löydösten merkitystä korostaa vielä se, että meditaation tarjoaman levon aikana mieli säilyy valppaana ja tietoisena eikä ihminen menetä tajuntaansa samalla tavalla kuin nukkuessa. Tätä meditaatiossa saavutettavaa tilaa kutsutaan nyt rauhalliseksi valppaudeksi.

Tiedemiehet kaikkialta maailmasta ovat tutkineet meditaation vaikutuksia. Tutkimusten tuloksia on julkaistu kymmenissä tieteellisissä aikakauskirjoissa, sanoma- ja aikakauslehdissä. Tämän tuloksena mielenkiinto meditaatiota kohtaan on lisääntynyt vuosien kuluessa. Nämä tieteelliset tutkimukset paljastavat meille, että meditaatiolla ihmisen mieli kirkastuu, terveys paranee ja hän vapautuu jännityksestä, levottomuudesta ja stressistä.

Ihminen etsii jatkuvasti onnellisuutta itsensä ulkopuolelta vaikka ratkaisu on huomion kääntäminen sisäänpäin käyttämällä meditaatiota apuvälineenä.

Ihmisillä on käsitys, että meditaatio edellyttää keskittymistä, tummaa riisiä sisältävää ruokavaliota, erityisiä jooga-asentoja, ja että tavoitteena on palavilla hiilillä kävely ja naulasängyllä nukkuminen. Mistään näistä ei ole kyse. Sen sijaan kyseessä on hyvin yksinkertainen ja syvällinen huomion kääntäminen pintapuolisuudesta mielen sisempiin syvyyksiin.

Sillä kykenee antamaan ihmiselle voiman ja oivalluksen muuttaa elämäänsä rakentavalla tavalla ja saavuttaa siihen kokonaisvaltaisempi näkemys.

Meditaatio on nautinto!
Eräs meditaation nautinnollisimmista puolista on syvä rentoutuminen, jonka ihminen tuntee ruumiissa ja keskushermostossa.

Lue lisää

Meditaatio lievittää pois jokapäiväisen elämän stressin ja paineet. Helpolla ja vaivattomalla tavalla se opettaa sinua rentoutumaan ja tähän kuluu vain 20-30 minuuttia kahdesti päivässä.

Meditaatiolla fyysinen ruumis saavuttaa rentoutumisen, joka on paljon syvempi kuin unen tuoma syvinkin lepo. Tämä rikastuttaa syvällisesti keskushermostoa, joka puolestaan parantaa terveyttäsi.

Meditaatio onkin paljon enemmän kuin vain rentoutumismuoto. Se ulottuu paljon syvemmälle tietoisen ja alitajuisen mielen tuolle puolen ja alkaa nostaa korkeamman tietoisuuden, Yliminän syvimmissä kerroksissa sijaitsevaa kauniimpaa ja terveempää energiaa. Siellä on ehtymätön energialähde, puhdas energia jonka me nostamme mielen tietoisiin kerroksiin ja suodatamme tätä hienonhienoa energiaa alitajuisen tietoisuuden tasoille.

Nyt alkaa todellinen muutos. Vaikka rentoutumisen voi saavuttaa useilla eri keinoilla, ovat useimmat niistä ovat väliaikaisia. Meditaatiomenetelmämme työstää ihminen kolmea puolta -ruumista, mieltä ja henkeä sekä luo harmonian näiden tasojen välille. Siksi se johtaa ihmisen eheytymiseen.

Saavutamme luonnollisesti monia etuja, kun kaikki kykymme työskentelevät sopusoinnussa keskenään. Tämä parantaa terveyttä, ehkäisee sairauksia ja helpottaa henkiseen elämään, tunne-elämään sekä sydämeen liittyviä ongelmia.

Henkisiin etuihin kuuluu mielialavaihteluiden tasoittuminen, mielen ja muistin selkiytyminen. Jatkuvat huolet lieventyvät pois kun keräämme voimaa, jonka avulla kohtaamme jokapäiväisen elämän haasteita.

Meditaation fyysisistä eduista nauttiminen on vasta alkua. Luonnollisesti nautimme parantuneesta terveydestä, kun meditaatio nostaa meihin voimakasta tervehdyttävää energiaa. Sen lisäksi sillä on lukematon määrä muita tunne-elämään ja psyykkiseen elämään vaikuttavia etuja.

Olemme kaikki yrittäneet välillä löytää suurempaa sisäistä voimaa elämäämme, mutta yleiseensä tämä on useimmille vaikeaa. Meditaatiossa sinä vedät voimaa spontaanisti mielen syvyyksistä. Voima on mielen laatua, joka löytyy syvemmiltä tasoilta, joilla me vierailemme joka kerta sukeltaessamme itsemme meditaatiossa.

Haluatko olla myönteisempi? Voit olla, mutta vain käyttämällä muutakin kuin tietoista ja alitajuista mieltäsi. Sinun on sukellettava syvemmälle ja ammennettava korkeammasta tietoisuudesta, Yliminästä, jossa hienompi energia sijaitsee. Kun mieli vahvistuu suodattaessaan tämän herkkyyden karkeammalle tasolle ts. alitajuiselle ja tietoiselle mielen tasolle, se muuttuu yhä myönteisemmäksi ja voimakkaammaksi apuvälineeksi ja auttaa meitä kaikissa elämämme käänteissä.

Tämän prosessin seurauksena tunnet itsesi tyytyväisemmäksi, luotat itseesi ja kunnioitat itseäsi eli saat ominaisuuksia, jotka puuttuvat monien ihmisten elämästä.

Avautumisella mielen syvyyteen on toinenkin hyvin tärkeä päämäärä. Mielen syvemmillä kerroksilla on laadullisia ominaisuuksia, joista me olemme vain kuulleet tai todistaneet sattumanvaraisesti omassa elämässämme: intuitio eli sisäinen näkemys ja tietoisuus. Nämä mielen ominaisuuksia ovat normaalisti sen ulkopuolella, jonka voimme saavuttaa. Mutta kun meditoit säännöllisesti, nämä ominaisuudet nousevat pintaan.

Intuitio on hyvin voimakas ominaisuus, joka sekä auttaa meitä jokapäiväisissä toimissamme että mahdollistaa meille täysin toisenlaisen näkökulman elämään. On kuin olisimme avarakatseisempia, tietoisempia ja kykenisimme havainnoimaan paremmin. Vieläkin pidemmälle menevä etu on se, että alamme ymmärtää monilla elämänalueillamme avautuvat mahdollisuudet.

Tämän prosessin kuluessa ihminen löytää suuremman mielenrauhan. Rauhassa eläminen merkitsee sitä, että olemme täydellisessä sopusoinnussa itsemme ja ympäristömme kanssa. Silloin maailman merkitys meille muuttuu. Elämämme tuntuu rikkaammalta ja nautimme siitä satakertaisesti.

Kutsumme tätä kehitystä henkiseksi avautumiseksi -korkeamman tai todemman minän avautumiseksi. On siis kyseessä muukin kuin rentoutuminen! Rentoutumisen lisäksi me siis tarvitsemme myös todellista kosketusta itseemme.

Meidän jumalallinen oikeutemme on olla onnellinen! Kaikki meidän tekstimme ja opetuksemme kertovat meille tämän - mutta ne eivät kerro miten! Tämä on ongelma!

Elämäsi voi olla tupaten täynnä onnellisuutta, tulvillaan iloa, joka johtaa sinut täydellisen autuaaseen olemassaoloon. Miksi ei? Kuka voi väittää, ettet voisi saada sitä.

Tämä kaikki on saavutettavissa helposti meditaatiolla -järjestelmällisellä itseesi sukeltamisella jonka kuluessa löydät korkeamman tietoisuuden ja tuot tämän tietoisuuden jokapäiväiseen elämääsi. Todellisuudessa se on jo olemassa ja tarvitset vain avaimen oveen. Meditaatio on avain ja on aika vääntää sitä opettajan johdolla.

Opettaja
Terve järki sanoo, että menet pianonsoiton opettajan luo, jos haluat pianotunteja. Jos siis etsit henkistä avautumista, sinun on mentävä henkisen opettajan luo.

Myös kirjoista on mahdollista oppia meditaatiota, mutta niiden ongelmana on, etteivät ne osaa vastata sinun kysymyksiisi.

Kun olet vuorovaikutuksessa elävän ihmisen -opettajan kanssa, edistymisesi on paljon nopeampaa. Opettaja tietää polun ja sen ansat ja hän voi opastaa sinua lempeästi niin ettet kompuroi ja kaadu. Ihminen tarvitsee kosketusta toisiin ihmisiin ja niinpä FISU on perustanut kaikkialla opetuksensa hengellisen opettajan opastukseen.

Tämän opetuksen jätti meille perinnöksi Hengellinen Mestari Gururaj Ananda Yogi. Voit lukea hänen elämäntarinansa tältä internetsivustolta. Sen jälkeen, kun hän jätti fyysisen olomuotonsa, järjestöä ovat johtaneet Britanniassa asuvat FISU:n henkiset opettajat Rajesh Ananda ja Jasmini Ananda.

Jokainen menetelmämme mukaan opintonsa aloittava saa yksilöllisesti ja henkilökohtaisesti mukautettua opetusta, joka perustuu hänen ainutlaatuiseen värähtelyynsä. Tämä metodi on ainutlaatuinen ja meidän ohjelmamme menestyksen avaintekijä. Lue lisäksi osa "Meditaatiosta" sivulla "Henkilökohtaiset harjoitukset", joka selittää tätä prosessia syvällisemmin.

Henkiset opettajat tuovat suurempaa viisautta ja heidän tarkoituksensa on opastaa sinua polullasi. He eivät askella polkua sinun puolestasi - ei - se sinun on tehtävä itse, mutta he antavat sinulle työkalut, jotta voit tehdä sen itse ja he antavat neuvoja, koska heillä on ensikäden tieto polusta.

Heidän opetuksensa on nauhoitettu ja kirjoitettu. Tämä on perusaineisto, jos kokelas haluaa oppia enemmän opetuksen takana olevasta filosofiasta. Tietysti voit opiskella meditaatiota vain puhtaasti sen rentouttavien hyvien ominaisuuksien vuoksi. Sekin on hieno juttu! Joka tapauksessa useimmat ihmiset huomaavat pian, että meditaatio on paljon muutakin kuin vain rentoutustekniikka!

FISU:n tarjoama filosofia tai opetus pysyy oppilaan tiedonhaluisen mielen ja totuudenetsijän tukena. Nämä opetukset voivat tulla osaksi elämääsi - ja niiden avulla voit elää paremmin.

FISU on riippumaton, lahkoihin lukeutumaton, rekisteröity yhdistys leishyödynen yhteisö. Joukkoomme kuuluu ihmisiä kaikilta elämänaloilta ja uskonnoista; sekä ateisteja että agnostikkoja.

Saat opetustamme monissa opintoryhmissä ja kurssikeskuksissa usealla paikakunnalla.

Valitse kurssi

Meditaatiokursseja järjestetään ympäri vuoden ja lähelläsi saattaa olla opetuskeskus. Katso kurssejamme

Lue lisää

Henkinen tietämyskanta

Säännöllistä meditointia ja tietoista vaivannäköä päivittäisessä elämässä suositellaan nopeuttamaan henkistä avautumista.

Lue lisää

Facebook

 • The Festival of Holi helps to bring the society together and strengthen the secular fabric of India and Indian communities around the world. The festival is celebrated by non-Hindus also as everybody likes to be a part of such a colourful and joyous festival.

  Also, the tradition of the Holi is that even the enemies turn friends on Holi and we forget any feeling of hardship or resentment that may be present. Besides, on this day people do not differentiate between the rich and poor and everybody celebrates the festival together with a spirit of bonhomie and brotherhood.

  In the evening people visit friends and relatives and exchange gifts, sweets and greetings. This helps in revitalising relationships and strengthening emotional bonds between people.

  Have a holi day!

  #holi #holicelebrations #meditation #fisumeditation #themeditationguru #holifestivalofcolours #festival

 • LONELY BUT NOT ALONE
  Loneliness is a mental state and is not the same as being alone.

  Even if you are in a crowd of people, you can still feel lonely, but you are not alone as you are in a crowded room. What you are experiencing is separation, which can be an imbalance between introversion and extroversion.

  There are different forms of loneliness from missing a partner, difficulty with friends or social circles because you do not have a partner or “I’m different”, so I do not fit in or something along these lines.

  Loneliness is very much connected with happiness which is a mental state that we have been conditioned to experience based on the values of the society in which we live. At this level, happiness has an opposite – unhappiness and is it also possible to experience both at the same moment. Therefore, this shows it is a temporary state at the mercy of exterior influences - the ups and downs of life.
  Our society tells us that happiness is being rich monetarily, to own luxurious possessions, and is based on material accumulation or wealth but we know that neither of these can give us permanent happiness.

  Through loneliness, why do we feel separate from others or society – it could be that we have lost touch with others because of our past experiences and our hurts, disappointments or insecurities.

  Furthermore, the reality is that we have lost communication with who we are. Lonely people often wrongly assume they have nothing to contribute, their opinions do not count, and they have nothing to share. Of course, this is so wrong and is just because of insecurity.

  We have become introvert – and this is a very lonely place to be as our communication abilities with others diminishes. So, even though we are in the same room, we feel alone or detached and have become introvert.

  So, first, we have to return to greater security and stability that can be done quickly with meditation. Meditation is perfect for allowing us to be re-connected with our self first, and then with the world around us including its inhabitants.

  #lonely #loneliness #introvert #extovert #fisumeditation #themeditationguru #separation

 • WHY DO WE SHUN GOOD WHEN WE FEEL BAD?
  Did you know that meditators can easily deflect negative thoughts and emotions because their minds have greater strength - an attribute of spiritual unfoldment.
  When we feel unhappy with ourselves and feel a failure or negative things are happening to us or around us, we shun good things by default.

  Once we feel sorry for ourselves, lose our confidence, or feel self-critical, we find it hard to associate with anything good or positive. Our negative thoughts attract more negative situations, and that’s why a succession of adverse events occur as we have attracted them.

  All the good things in our life we neglect or push away, like meditating - the practice that can help us most when times are difficult, restore the positive, create balance, make us feel good about ourselves again - and more so, to be objective to what’s happening around us.

  If we are caught in this scenario, let’s remind ourselves of all that’s good in our lives, bring it to the fore of our mind, and if those negative thoughts or emotions arise in our head, try to observe them objectively not giving them the attention they demand.

  Through meditation, we can deflect negative thoughts and emotions with ease from our minds – push them away. Over a period of meditation, those thoughts will be naturally refined and will become less bothersome.

  Accentuate the good, the positive - diminish the negative!

  #negativethoughts #emotions #fisumeditation #themeditationguru #unhappiness #goodversusbad #meditation #meditating #balancedlife

Visit us on Facebook

Twitter

 • Date: Sunday, 17th March 2019

  Time: 6.30 PM United Kingdom
  Time: 7.30 PM Spain, Denmark & Germany
  Time: 8.30 PM C… https://t.co/...gH

 • A woman is God’s finest creation.

  #internationalwomensday #fisumeditation #themeditationguru #meditation… https://t.co/...7x

 • Join us for the FISU Communion Practice - Sat, 2nd March @ 8.45 PM https://t.co/...hA

Follow Us on Twitter