;

Det at praktisere FISU meditation kan i sandhed transformere dit liv

Meditation

Hvad er meditation?

Meditation har eksisteret i forskellige former i over 5000 år, men fik først offentlighedens interesse i 1959 i USA. Tusinder af mennesker over hele verden praktiserede forskellige former for meditation i slutningen af 1960-erne.

I tidlige eksperimenter opdagede lægerne, at stofskiftet under meditation faldt med 16 % i løbet af få minutter. Under søvn falder stofskiftet normalt med 12 % over en periode af flere timer. Dette betyder, at meditation hurtigere giver en afslappet tilstand, som er meget dybere end søvn. Disse opdagelser blev endnu mere bemærkelsesværdige af den kendsgerning, at sindet forbliver årvågent og opmærksomt under hvilen og der er intet tab af bevidsthed, hvilket der er under søvn eller i drømmetilstand. Denne tilstand bliver herefter refereret til som hvilende opmærksomhed og med øvelse når man meget hurtigt hertil.

Videnskabsmænd over hele verden har studeret meditationens effekt. Resultatet af disse studier, beskrevet i mængder af videnskabelige journaler og refereret til i hundreder af aviser og blade, har resulteret i en øget interesse for meditation igennem årene. Disse videnskabelige studier giver en vision om mennesker med en større klarhed i sindet, forbedret helbred og frihed fra spændinger, ængstelse og stress.

Dette må sammenholdes med, at mennesket stadig søger udenfor sig selv for at finde lykken, selvom løsningen ligger i at vende opmærksomheden indad ved at bruge meditation som redskab.

Mennesker har den ide, at meditation involverer koncentration, en diæt af brune ris, specielle yogiske stillinger og at man aspirerer til at gå på brændende kul og sover på en seng af søm. Det er intet af dette, men en meget enkel og dybsindig måde at vende sin opmærksomhed fra det overfladiske niveau til de indre dybder af sindet. Det at meditere giver én styrken og indsigten til at ændre sit liv på en konstruktiv måde og få et mere holistisk (helhedsorienteret) syn på livet.

Meditation er en nydelse!

Ét af de mere nydelsesfulde aspekter ved meditation er den dybe afslappelse, som kroppen og centralnervesystemet oplever.

Meditation mildner den anspændelse og stress, der er i det daglige liv. På en enkel ubesværet måde lærer den os, hvordan man slapper af og det tager kun 20-30 minutter to gange om dagen.

Gennem den dybe afslappelse, som man oplever gennem meditationen, oplever den fysiske krop et afslappet niveau, som ligger godt under det, vi oplever under søvnen. Dette er dybt berigende for centralnervesystemet og på grund af det oplever vi en forbedring af vores helbred.

Meditation er dog meget mere end bare en måde at slappe af på. Det når langt ind, bag ved det bevidste og underbevidste sind og begynder at trække på de finere og finere energier, som findes i de dybeste lag i det ”Superbevidste Sind”. Her er en uendelig kilde af energi, ren energi, som vi bringer med tilbage til sindets mønstrede områder og indfører disse fine energier i de grovere lag af det underbevidste sind.

Læs mere

Nu begynder den virkelige ændring. Selvom afslappelse kan opnås med mange metoder, de fleste af dem midlertidige, arbejder vores meditations system med menneskets tre aspekter – krop, sind og ånd – og dette skaber harmoni mellem disse tre aspekter og som følge deraf kommer vi til at hvile i os Selv.

Naturligvis er der uendelige goder forbundet med, at alle aspekter i os arbejder i harmoni med hinanden. Dette vil fremme et bedre helbred, forebygge sygdomme og opløse mentale og følelsesmæssige problemer – også dem der vedrører hjertet.

Neutraliserer humørsvingninger

Det mentale udbytte omfatter også, at man neutraliserer følelsesmæssige udsving og får større klarhed i sindet og hukommelsen. Konstante bekymringer bliver skyllet væk i takt med, at man får styrken indefra til at håndtere udfordringerne i sit daglige liv.

Det, at nyde det fysiske udbytte ved at meditere, er kun en begyndelse. Vi opnår ikke kun at få forbedret helbredet. Efterhånden som vi tiltrækker de kraftfulde healende energier opnået gennem meditation, oplever vi utallige andre fordele – både følelsesmæssige og psykologiske.

På et tidspunkt i vores liv har vi alle stræbt efter at finde større indre styrke, men generelt er det en vanskelig opgave for de fleste mennesker. I meditation trækker man spontant på den styrke, der findes i sindets dybder. Styrke er en af sindets kvaliteter fundet i de dybere lag, som vi besøger hver gang, vi dykker dybt ind i os selv under meditationen.

Ønsker du at blive mere positiv? Det kan man blive, men ikke kun ved at bruge det bevidste eller underbevidste sind alene. Man er nødt til at dykke dybere ind i sig selv og trække på det overbevidste sind, hvor de fineste energier findes. Efterhånden som sindet bliver stærkere - ved at føre disse energier gennem sindets grovere lag, svarende til de underbevidste og bevidste områder i sindet - forandres sindet til et mere positivt og kraftfuldt værktøj, som hjælper os i ethvert aspekt af vores liv.

Disse processer bringer selvfuldbyrdelse og samtidig større selvtillid og selvagtelse - kvaliteter, som desværre mangler i mange menneskers liv.

Intuition og opmærksomhed øges

Udfoldelse af sindets dybder har et andet meget vigtigt formål. De dybere lag i sindet har kvaliteter, som vi kun har hørt om eller lejlighedsvis oplevet i vort liv – intuition, årvågenhed og opmærksomhed. Disse er egenskaber i sindet, som normalt er udenfor vores rækkevidde, men når man mediterer regelmæssigt, træder disse kvaliteter i forgrunden.

Intuition er en meget kraftfuld kvalitet, som ikke kun assisterer os i vores daglige handlinger, men tillader os at have et totalt anderledes perspektiv på livet. Det er, som om vi får større synsfelt, øgede erkendelser og øget opmærksomhed. En egenskab mere er, at der bryder en større forståelse frem i mange områder af vores liv!

Gennem disse processer finder man større fred i sindet. At leve et liv i fred betyder, at vi er i totalt harmoni med os selv og vores omgivelser. Da får verden en helt ny betydning for os. Vores liv føles beriget og vores livsglæde øges hundredfold.

Denne proces kalder vi Spirituel Udfoldelse – udfoldelsen af det Højere eller Sande Selv. Det er ikke kun afslapning! Det er ikke kun afslappethed alene, vi behøver, men virkelig at komme i kontakt med os Selv.

Vores Guddommelige ret er at være lykkelig!

Vores Guddommelige ret er at være lykkelig! Alle vores skrifter og filosofier fortæller os dette – men de fortæller os ikke hvordan! Det er problemet!

Dit liv kan flyde over af glæde, strømme over af fryd og lede dig til en total lyksalig eksistens. Hvorfor ikke? Hvem har fortalt dig, at du ikke kan opnå dette?

Alt dette opnås let gennem meditation – en systematisk proces til at dykke ind i sig selv for at finde en højere bevidsthed og bringe denne bevidsthed ind i sit daglige liv. For i virkeligheden er den der allerede og alt vi behøver, er nøglen til døren! Meditation er den nøgle og det er på tide, at du åbner den med hjælp fra en lærer!

Læreren:

Hvis vi ønsker at få undervisning i at spille på klaver, går vi til en klaverlærer – almindelig sund fornuft! Så hvis man søger Spirituel Udfoldelse, er man nødt til at gå til en Spirituel Lærer. At lære at meditere ud fra en bog er muligt, men svært, da bogen ikke kan besvare vores spørgsmål.

Men når vi indgår i et samspil med en levende person – en lærer, vil vores fremskridt foregå meget hurtigere. Lærere kender vejen og dens faldgruber og kan kærligt guide os, så vi ikke snubler eller falder. Et menneske har behov for menneskelig kontakt og følgelig er FISU’s system grundlagt på vejledning fra en Spirituel Lærer.

Denne lære er udtænkt af en Spirituel Mester ved navn Gururaj Ananda Yogi. Man kan læse hans biografi på denne hjemmeside. Siden hans død bliver organisationen ledet af Guru Rajesh Ananda og Jasmini Ananda Yogini, FISU’s Spirituelle Lærere, som har base i England.

Hver person, som kommer for at lære under vores system, vil modtage individuelle og personligt foreskrevne teknikker, som er baseret på den enkelte persons unikke vibration. Denne metode er enestående og den centrale succesfaktor i vores program. Læs venligst afsnittet ” Personligt foreskrevne teknikker” under "Meditation", som forklarer mere indgående om denne proces.

Disse Spirituelle Lærere bringer en stor visdom og er der for at vejlede os hen ad Vejen. De går ikke vejen for os – nej – det må vi selv gøre, men de giver os værktøjerne til at gøre det for os selv og de er der for at give os vejledning, da de har oplevet ”Vejen” på første hånd.

Deres arbejde er optaget og nedskrevet og dette danner grundlag for flere spørgsmål, hvis eleven ønsker at vide mere om filosofien bag vores undervisning. Selvfølgelig kan man lære at meditere kun for at drage nytte af fordelene ved at blive afslappet og ønsker måske ikke andet. Dette er helt Ok. Men de fleste mennesker indser hurtigt, at FISU Meditation er langt mere end en afslapningsteknik.

Vores Filosofi

Den filosofi, som FISU tilbyder, forbliver som et støttesystem til eleven – til det spørgende sind og til den der søger sandheden. Det er en lære, der kan omfavne dit liv – du kan leve den for at forbedre dit liv.

FISU er til for mennesker fra alle samfundslag, er ikke-sekterisk og ikke bundet op på nogen tro og er i England registreret som en undervisende velgørenhedsorganisation. I Danmark er FISU registreret som en frivillig forening. Vi tiltrækker mennesker fra vidt forskellige livsindstillinger og religioner, ligesom også ateister og agnostikere føler sig hjemme i FISU.

Du kan finde vores undervisning tilgængelig i talrige centre i mange forskellige lande. Her i Danmark har vi centre i 4700 Næstved og 2860 Søborg.

Vælg et kursus

Vi har meditations kurser i de fleste af årets uger og der er måske et FISU-center i dit nærområde. Se vores lokale kurser.

Læs mere

Spirituel Videns Base

At praktisere meditation regelmæssigt og yde en bevidst indsats i sin dagligdag, er yderst anbefalelsesværdigt for at fremskynde Spirituel Udfoldelse.

Læs mere

Twitter

 • CYPRUS TOGATHERING
  AGROS, CYPRUS MOUNTAINS
  THUR, 23 TO SUN, 27TH MARCH 2023
  ***CONFIRMED - GO AHEAD AND BOOK FLIGHT… https://t.co/...Z1

 • HAPPY CHINESE NEW YEAR OF THE RABBIT

  #lunarnewyear #meditation #fisumeditation #chinesenewyear
  #yearoftherabbit https://t.co/...Xp

 • THE WAY OUT OF DIFFICULTIES
  Avatar - Gururaj Ananda Yogi
  WORK CAN ALSO BECOME A SPIRITUAL PATH
  Being on this spirit… https://t.co/...br

Follow Us on Twitter

Events

[EVENT_CUSTOM_VIEW template_name="events-feed"] View all Events